6 procent moms på förevisning av naturområden

TM_vag-gras-sol ‹ Tillbaka till artiklarna

Sedan den 1 januari 2018 är momsen sänkt från 25 till 6 procent vid förevisning av naturområden. I december 2018 beslutade riksdagen att överlämna finansutskottets förslag till regeringen om att återigen höja momsen till 25 procent från 1 juli 2019. Regeringen har emellertid nu uttalat i sin vårändringsbudget att den låga momssatsen kvarstår.

Med förevisning avses rundvandring eller tur med en person, guide eller annan vägvisare, som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen eller turen. Förevisningen kan, enligt förarbetena, exempelvis ske i samband med vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, paddling, jakt- och fisketurer och fågelskådning. Naturområdet ska vara beläget utanför tätort eller vara nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden.

Regeringen uttalar som motiv för att behålla den låga momssatsen att den vill främja möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena.

Kommentar

Såsom vi skrivit i tidigare artikel i Tax matters, inför att skattesatsen sänktes, anser vi att den svenska regeln inte är i överensstämmelse med EU-rätten. Därtill finns det flera gränsdragningsproblem i samband med tillämpningen av regeln. Vilken moms ska utgå om naturområdet ligger otillgängligt och turisterna därför behöver åka skoter tillsammans med en guide för att kunna ta sig dit? Vad gäller egentligen vid förevisningar av naturområden som utförs med hundspann?

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande där myndigheten redogör för sin inställning men frågorna är inte prövade av domstol ännu. Skatteverkets ställningstaganden är inte gällande rätt utan bara ett uttryck för vad myndigheten anser. Dessutom har vi sett i myndighetens tillämpning att den inte är konsekvent. Vi anser att det finns många obesvarade frågor. Spelar det till exempel roll för bedömningen av om det är en förevisning hur snabbt vattnet i älven rör sig (om det är kajakpaddling eller forsränning)? Skatteverket har meddelat att forsränning inte omfattas av den lägre momssatsen men det framgår av förarbetena att paddlingsturer kan utgöra förevisning av naturområden.

Hör gärna av dig till oss om du driver företag i branschen för naturturism och vill ha hjälp med momsfrågorna som uppkommer med anledning av den reducerade momssatsen!

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 75
Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 75

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln