Fortsatt momsfritt när hyresvärd debiterar el, gas eller vatten till bostadshyresgäst

TM_e-handel ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har slagit fast att en hyresvärds upplåtelse av bostadslägenhet och tillhandahållande av el, gas eller vatten utgör en enda momsfri omsättning även om hyresvärden debiterar el, gas eller vatten baserat på hyresgästens faktiska förbrukning. Skatterättsnämnden underkänner därmed Skatteverkets tolkning.

En hyresvärds uthyrning av bostadslägenheter är normalt undantagen från momsplikt. Momsundantaget omfattar även en hyresvärds tillhandahållande av till exempel el, gas eller vatten till sina hyresgäster om tillhandahållandet är en del av uthyrningen av fastigheten. En bedömning av om tillhandahållandet av el, gas eller vatten är en separat, momspliktig transaktion eller en del av den momsfria uthyrningen av fastigheten måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Skatteverket publicerade i februari 2018 ett ställningstagande i vilket Skatteverket uttryckte uppfattningen att en fastighetsägare som debiterar sina bostadshyresgäster för el, gas eller vatten ska hantera momsen olika beroende på om el, gas eller vatten schablonmässigt ingår i hyran (momsfritt) eller om den debiteras individuellt baserat på hyresgästens faktiska förbrukning (momspliktigt).

Skatterättsnämnden har nu prövat frågan och gör en annan bedömning än Skatteverket. I de aktuella ärendena skulle fastighetsägarna installera individuella mätare av el/vatten och debitera de boende för deras faktiska förbrukning. Enligt hyresavtalen respektive stadgarna skulle el/vatten ingå i upplåtelsen av bostaden. Det var fastighetsägarna som skulle ingå avtal med leverantörerna av el/vatten och de boende skulle således inte ha någon möjlighet att teckna egna avtal med leverantörerna.

Skatterättsnämnden gör bedömningen att tillgång till el och vatten är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja lägenheterna som bostad. Skatterättsnämnden anser att upplåtelsen av bostad och tillhandahållandet av el/vatten framstår som en helhet ur ett ekonomiskt perspektiv och att det vore konstlat att skilja de olika delarna åt i momshänseende. Vad som kännetecknar tillhandahållandet är upplåtelse av en bostad varför tillhandahållandet av el/vatten anses underordnat upplåtelsen av bostad även om individuell mätning och debitering sker.

Kommentar

Skatterättsnämndens slutsats är inte förvånande. Med tanke på att hyresavtalen reglerar att el/vatten ingår i upplåtelsen av bostaden och att de boende i praktiken inte har möjlighet att hyra bostaden utan att också köpa el/vatten av hyresvärden, är det en rimlig slutsats att det är fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande i momshänseende där upplåtelsen av bostaden är det huvudsakliga tillhandahållandet och där tillhandahållandet av el/vatten är ett underordnat tillhandahållande.

Skatteverket är dock av annan uppfattning och avser att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen. Om Skatterättsnämndens förhandsbesked står sig innebär det att Skatteverkets tolkning från februari 2018 inte får något genomslag utan att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra hyresvärdar ska fortsätta att fakturera el, gas och vatten momsfritt till sina boende, oavsett om kostnaden inkluderas i hyran eller mäts och debiteras individuellt för varje boende. Det medför också att fastighetsägaren inte har någon momsavdragsrätt för inköp av mätutrustningen eller för inköp av el/vatten.

I de fall fastighetsägaren hyr ut lokaler med frivillig skattskyldighet för moms och även debiterar hyresgästen för el, gas och vatten, gäller som tidigare att fastighetsägaren ska debitera moms både för lokalhyran och för el, gas och vatten. Fastighetsägaren har då också momsavdragsrätt för kostnader som är hänförliga till den momspliktiga verksamheten.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Henrik Ivarsson and Fredrik Lund works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad and Malmö.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag

På kvällen den 25 mars presenterade regeringen vid en pressträff ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya regler för moms på e-handel till konsumenter i EU och Norge

Nya momsbestämmelser kommer att införas i EU och Norge. Svenska bolag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder, eller varor av ...

Läs artikeln