Stort intresse för digitalisering på skatteområdet

TM_dator-med-hander ‹ Tillbaka till artiklarna

Digitala plattformar och verktyg ersätter i allt större omfattning etablerade arbetsmetoder. För företag som arbetar med att digitalisera sin skattefunktion eller andra delar av sin verksamhet är det därför viktigt att veta hur digitaliseringen kan utnyttjas på ett effektivt sätt och vilka verktyg man kan använda sig av för att lyckas. Vi introducerar därför “Tax Tech workshop” som ett sätt för företag att se över hur den egna skatterapporteringen kan tas till nästa nivå!

De ständigt ändrade förutsättningarna på skatteområdet leder till att företag måste lägga stora resurser på att fullgöra sina skyldigheter att redovisa och rapportera transaktioner på ett sådant sätt att skatten kan betalas med rätt belopp. Även om teknologi i många fall gjort det enklare för företag att redovisa skatt (genom exempelvis möjligheter till elektronisk inlämning och ansökningar) har komplexiteten till exempel vad gäller att sammanställa data från olika källor gjort det svårare för företag att fullgöra dessa skyldigheter.

För att förbättra kvaliteten på data och rapportering samt för att kunna lägga mer tid på värdeskapande funktioner, letar många företag efter digitala verktyg som kan minska administrationen och som kan främja beslutsfattande och andra viktiga analyser. Parallellt med det ökade behovet för att digitalisera skattehanteringen, råder dock konsensus på marknaden om att många företag, i rädsla att hamna på efterkälken med digitaliseringen, gör stora investeringar i digitala lösningar trots att man inte vet säkert hur eller om den aktuella tekniken kommer att gynna vare sig effektivisering eller fokus på värdeskapande funktioner.

Arbetet med digitaliseringen sker även på ett nationellt plan, där regeringens ambition är att Sverige ska verka som en av EU:s nio digitala frontrunners och genom digitalisering verka för en relevant, målmedveten och effektiv kvalitetsutveckling av samhället. Sverige ska därmed ta på sig ledartröjan inom EU när det gäller att driva agendan vidare för digitaliseringsfrågorna och skapandet av en digital inre marknad inom EU.

Workshop för digitalisering inom skatteområdet

Efter att ha gjort stor succé i Norge och USA, lanserar PwC Sverige därför workshop-konceptet Tax Tech Academy, ett interaktivt två dagars-seminarium där du, genom praktiska övningar och exempel, kommer att lära dig hur du kan effektivisera och förbättra just ert företags skattefunktion med marknadsledande program som Alteryx, Power BI och Tableau.

Workshopen som äger rum den 28-29 mars kommer inledningsvis att behandla olika möjligheter att analysera och automatisera datahantering, för att sedan övergå till hur man kan visualisera data på ett effektivt sätt. Vi lovar att du efter genomförd workshop kommer ha en större förståelse för hur dataanalyser, visualiseringar och robotisering kan hjälpa dig i din vardag.

Låter detta intressant för dig?

Klicka här för intresseanmälan

OBS! Inga förkunskaper krävs och vi tillhandahåller datorer och övrig teknik som behövs. Antalet platser är begränsat, se därför till att skicka din intresseanmälan så snart som möjligt om du är intresserad av att medverka. Hör gärna av er om ni har frågor!

Vi samarbetar inte med företagen som tillhandahåller de digitala verktygen.

Har du frågor om skatt?

Sara Lörenskog och Carl Svalstedt

Sara Lörenskog och Carl Svalstedt

Sara Lörenskog och Carl Svalstedt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Sara arbetar med momsrådgivning i huvudsak till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Carl arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Carl: 010-213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Sara Lörenskog and Carl Svalstedt works at PwC’s office in Stockholm. Sara is a VAT advisor and works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Carl works with corporate taxation specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Carl: +46 10 213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stopplagstiftning införs gällande handel med underskottsbolag i vissa fall

Den 10 juni överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen med avisering om ett kommande förslag till ändring av underskottsreglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riskskatt - en ny skatt för vissa kreditinstitut - utvidgat förslag på ny remiss

I september 2020 föreslog finansdepartementet att en ny skatt för vissa kreditinstitut, så kallad riskskatt, skulle införas. Syftet med den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteflyktslagen begränsar ej underskott vid ägarförändring enligt HFD

En skuld till ett bolag som en köpare övertar från säljaren i samband med förvärvet av bolaget, ska beaktas som en del av utgiften för att ...

Läs artikeln