Ökade procentsatser för momsåterbetalning vid export i Kina

TM_analys ‹ Tillbaka till artiklarna

Under 2018 har en momsreform införts i Kina, med bland annat reducerade momssatser för vissa sektorer såsom produktion, transport, konstruktion, telekommunikation med flera. Momsreformen innebär också att procentsatserna för återbetalningar vid export ökat för 397 nya produkter. Dessa utökade procentsatser för återbetalningar vid export började gälla den 15 september 2018.

I Sverige anses export av varor (när varor säljs och transporteras till ett land utanför EU) utgöra en omsättning utomlands. Någon svensk moms ska därför inte redovisas eller betalas vid exportförsäljning enligt svensk momslagstiftning, som i sin tur bygger på EU:s momsdirektiv. När varor exporteras från Kina ska kinesisk moms däremot betalas av exportören enligt kinesisk lagstiftning. För vissa varor finns det däremot en möjlighet till återbetalning av den utgående momsen till en viss procentsats. Om procentsatsen för återbetalning är lägre än den tillämpliga momssatsen för varan ifråga, kommer dock den del av momsen som inte återbetalas att bli en kostnad för exportören.

Med höjda procentsatser för återbetalning på 397 varor, kan momsen nu återbäras i en högre utsträckning för varor i följande varukategorier och återbetalningsnivåer:

  • Stenprodukter, gips, cement, mica och produkter av liknande material etc. - har höjts från 0 procent till 9 procent.
  • Stålprodukter - har höjts från 5 procent till 9 procent
  • Organiska kemikalier - har höjts från 0 procent till 13 procent
  • Trä och träprodukter - har höjts från 5 procent eller 9 procent till 13 procent
  • Böcker, nyhetstidningar, bildutskrifter och annat utskrivet material - har höjts från 13 procent till 16 procent
  • Motorer, elektriska utrustningar med komponenter, inspelningsapparater med komponenter etc. - har höjts från 15 procent till 16 procent.

Företag som exporterar från Kina bör därför se över sin exportsituation och prissättning för att undersöka om det finns möjlighet att dra fördel av de nya procentsatserna för återbetalning vid export.

Kontakta gärna PwC:s China Desk för en närmare diskussion om vilka möjligheter ditt företag har för att ansöka om återbetalning av moms vid export.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Julia Shao

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny momslag ska bli mer strukturerad och språkligt moderniserad

En ny momslagstiftning föreslås träda i kraft i Sverige från och med 2022. Syftet är att genomföra en författningsteknisk översyn av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om momshanteringen vid kundförluster med anledning av covid-19

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som syftar till att underlätta företagens hantering av moms vid konstaterade ...

Läs artikeln