<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Ny skatt på kläder och skor kan bli aktuell

I april 2021 kan en ny skatt på mode bli verklighet i Sverige. Ett betänkande har nyligen lämnats till regeringen med förslag på tre olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar inom punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2020

I budgetpropositionen för 2020 finns förslag om sänkt bränsleskatt och sänkning av reklamskatten. Vidare återfinns förslag där regeringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Läs även: ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nyheter på punktskatteområdet

Regeringen anger i vårändringspropositionen för 2019 att intäkterna från punktskatter förväntas öka kraftigt under 2019. Ökningen kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

I ett förhandsbesked ansågs ett bolag som hyrt en ideell andel av ett vindkraftverk inte vara producent av skattepliktig el. Istället ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om vem som ska anses förbruka den el som används i ett datacenter vilket påverkar vilket ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Skatt föreslås införas på nikotinhaltiga vätskor som används i e-cigaretter, samt på andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

Efter att kritik förts fram mot den nuvarande lagen om kemikalieskatt föreslås att en tredje typ av skattskyldig för kemikalieskatt införs ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny lag om flygskatt från den 1 april – berörs du?

Den 1 april 2018 träder lagen om skatt på flygresor i kraft. Det kommer innebära att flygbolag blir skattskyldiga för vissa kommersiella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

En utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Regeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Regeringen föreslår att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer avskaffas från den 1 januari 2018. Regeringen uppger att nära ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Finansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

Regeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas. Som ett första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ansökan kan nu göras om frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

Riksdagen har beslutat att den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning (minst 20 GWh per år) får godkännas som frivilligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ändringar av beskattningen av solel

Regeringen presenterade i veckan ett nytt förslag för att förbättra skattesituationen för solel. Förslaget innebär att den producent som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslaget till skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror – detta gäller

Regeringen har föreslagit en ny skatt på kemikalier i viss elektronik och vissa vitvaror. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på kemikalier i viss elektronik – så är förslaget utformat

I höstbudgeten som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten föreslås konstrueras ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslagen från höstbudgeten som rör energiskatt

Det är stora förändringar på gång vad gäller hanteringen av energiskatt på el. Regeringen går bland annat vidare med tidigare aviserade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslag i den nya energiöverenskommelsen

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har den 10 juni 2016 ingått den så kallade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förbränningsskatt på avfall och en översyn av kväveoxidavgiften

Regeringen har beslutat att utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall och göra en översyn av kväveoxidavgiften. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ny fastighetstaxering för el och värmeproduktion

Regeringen tillsatte hösten 2014 en utredning för att göra en översyn av fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen har godkänt en förlängning av den svenska skattebefrielsen av biodrivmedel. För biogas som drivmedel gäller beslutet till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen – Energi-, miljö- och andra punktskatter

I budgetpropositionen återfinns tidigare förslag om bland annat skatter på drivmedel, nedsättningen av koldioxidskatt för industrin, samt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya skatteförslag för bland annat drivmedel, nedsättning av koldioxidskatt för industri och egenproducerad el

Regeringen publicerade nyligen en lagrådsremiss om punktskatter. Lagrådsremissen innehåller de förslag regeringen tänker lägga i höstens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-parlamentet har antagit nya regler om biobränslen

Gränser för hur mycket biobränsle som får tillverkas av odlade grödor och omställning till alternativa källor som avfall, restprodukter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen – Förslag på förändringar inom energi- och miljöskatteområdet

Regeringen följer nu upp sina förslag i höstbudgeten med nya förslag. Bland annat föreslås höjd effektskatt för kärnkraft samt höjd skatt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är på gång

Regeringen har i proposition 2013/14:151 föreslagit en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionens storlek ska ...

Läs artikeln
Dela