Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

fredrik.jonsson@pwc.com

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Av Fredrik Jonsson, 20 februari 2018

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskattEn utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås att den nuvarande lagen om skatt på bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Av Fredrik Jonsson, 11 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.pngRegeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat vad gäller kvotplikt och beskattning av bränslen. Vidare föreslås vissa förändringar av fordonsskatten, som bonus-malus-systemet. Även det tidigare förslaget om flygskatt har justerats. Här sammanfattar vi förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Av Fredrik Jonsson, 31 augusti 2017

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffasRegeringen föreslår att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer avskaffas från den 1 januari 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Av Fredrik Jonsson, 4 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFinansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

Av Fredrik Jonsson, 20 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngEn utredningsrapport som PwC gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att lastbilstrafiken betalar betydligt mer i skatt än kostnaderna den ger upphov till.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

Av Fredrik Jonsson, 17 februari 2017

PwC-skatteradgivning-innovation-and-technology.pngRegeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ansökan kan nu göras om frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

Av Fredrik Jonsson, 15 december 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngRiksdagen har beslutat att den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning (minst 20 GWh per år) får godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av elförbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall. De storförbrukare som berörs kan ansöka om frivillig skattskyldighet från och med idag, 15 december 2016.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag till skatt på flygresor

Av Fredrik Jonsson, 2 december 2016

PwC-skatteradgivning-Plane-solid_0005_orange.pngFörslaget till skatt på flygresor som överlämnades till regeringen i onsdags har utformats som en skatt på kommersiella flygresor. Den föreslagna skatten ska betalas av flygföretag för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag om ändringar av beskattningen av solel

Av Fredrik Jonsson, 24 november 2016

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1.pngRegeringen presenterade i veckan ett nytt förslag för att förbättra skattesituationen för solel. Förslaget innebär att den producent som har flera mindre anläggningar som tillsammans har en effekt som uppgår till 255 kW eller mer får sänkt skatt från 29,5 öre/kWh till 0,5 öre/kWh för egenproducerad el som förbrukas av producenten själv. Skattesänkningen uppnås genom avdrag i punktskattedeklarationen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslaget till skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror – detta gäller

Av Fredrik Jonsson, 1 november 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngRegeringen har föreslagit en ny skatt på kemikalier i viss elektronik och vissa vitvaror. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017 och tillämpas från och med den 1 juli 2017. De förväntade skatteintäkterna bedöms uppgå till 2,4 miljarder kronor årligen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.