Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

fredrik.jonsson@pwc.com

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Av Fredrik Jonsson, 3 december 2018

Näringslivets skattedelegation 100 år!Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar under de gångna åren och sedan blickade framåt. Budskapet var att Sverige återigen behöver ett antal skattereformer för att stärka och utveckla välfärden.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Fåmansföretag, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

Av Fredrik Jonsson, 25 oktober 2018

Vindkraftverk_skattepliktig_elI ett förhandsbesked ansågs ett bolag som hyrt en ideell andel av ett vindkraftverk inte vara producent av skattepliktig el. Istället ansågs ägaren av vindkraftverket vara producent och den som måste registrera sig som skattskyldig.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Av Fredrik Jonsson, 23 april 2018

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkterSkatt föreslås införas på nikotinhaltiga vätskor som används i e-cigaretter, samt på andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

Av Fredrik Jonsson, 5 april 2018

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalierEfter att kritik förts fram mot den nuvarande lagen om kemikalieskatt föreslås att en tredje typ av skattskyldig för kemikalieskatt införs – registrerad mottagare. Den registrerade mottagaren kommer att kunna lämna skattedeklarationer samlat för deklarationsperioder. Samtidigt kommer ett generellt undantag från beskattning införas avseende en vara som tidigare har skattats för.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny lag om flygskatt från den 1 april – berörs du?

Av Fredrik Jonsson, 27 mars 2018

Ny lag om flygskatt från den 1 april 2018Den 1 april 2018 träder lagen om skatt på flygresor i kraft. Det kommer innebära att flygbolag blir skattskyldiga för vissa kommersiella flygresor. Berörs du som företag?

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Av Fredrik Jonsson, 20 februari 2018

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskattEn utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås att den nuvarande lagen om skatt på bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Av Fredrik Jonsson, 11 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.pngRegeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat vad gäller kvotplikt och beskattning av bränslen. Vidare föreslås vissa förändringar av fordonsskatten, som bonus-malus-systemet. Även det tidigare förslaget om flygskatt har justerats. Här sammanfattar vi förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Av Fredrik Jonsson, 31 augusti 2017

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffasRegeringen föreslår att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer avskaffas från den 1 januari 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Av Fredrik Jonsson, 4 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFinansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

Av Fredrik Jonsson, 20 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngEn utredningsrapport som PwC gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att lastbilstrafiken betalar betydligt mer i skatt än kostnaderna den ger upphov till.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.