Brexit – var står vi nu?

TM_kvinna_sms ‹ Tillbaka till artiklarna

De senaste veckorna har varit turbulenta i Storbritannien med Theresa Mays annonserade avgång och britternas deltagande i EU-valet. Det är emellertid svårt att förutspå effekterna av valresultatet och Mays avgång och ett antal olika scenarion kan därav bli verklighet.

Som bekant beviljades Storbritannien under april en förlängning av artikel 50 (Storbritanniens utträdesanmälan ur EU) till och med den 31 oktober 2019. Detta innebär i sig inget nytt för själva sakfrågan utan de huvudalternativ som tidigare funnits kvarstår:

  • Hård brexit - utträde utan avtal
  • Utträde med ett avtal - det eventuella avtalets innehåll är dock fortfarande oklart
  • Förlängning av artikel 50 - innebär att utträdesdatumet skjuts ytterligare på framtiden
  • Ny folkomröstning - Storbritanniens befolkning ges en ny chans att säga sitt i brexitfrågan

Oddsen för att olika alternativen blir verklighet har dock förändrats något efter EU-valet och Theresa Mays aviserade avgång.

Det brittiska Brexitpartiet blev den stora vinnaren i EU-valet i Storbritannien, där partiet fick nästan 32 procent av rösterna. Brexitpartiets ledare, Nigel Farage, har uttalat att det är av vikt att Storbritannien lämnar EU i slutet av oktober, och om nödvändigt utan ett utträdesavtal. Partiet vill därför, genom sina ledamöter i Parlamentet, ta ansvar för att ett sådant utträde sker inom den återstående tidsfristen.

May annonserade sin avgång som Storbritanniens premiärminister den 24 maj, vilket innebär att hon kommer att sluta som ledare för Tory-partiet den 7 juni. May kommer dock att sitta kvar till dess att partiet har valt en ny ledare. Att May avgår som premiärminister innebär emellertid inte nödvändigtvis att förhandlingarna angående brexit kommer att förbättras. Problemen angående förhandlingarna med EU om Storbritanniens utträdesavtal kommer med största sannolikhet att kvarstå för den nya ledaren.

I och med Mays avgång ökar därför risken för att Storbritannien kommer att lämna EU utan ett utträdesavtal, det vill säga en hård brexit. Sannolikheten ökar också för en andra folkomröstning i Storbritannien för att förhindra en eventuell ”krasch” ut ur EU. Vilket av scenarierna som blir verklighet kommer med största sannolikhet att bero på vem som tar över efter May. Det får dock antas att oavsett vem som tar över ledarrollen kommer förhandlingarna med EU att fortgå för att på så sätt försöka undvika en hård brexit eftersom konsekvenserna i en sådan situation kommer att bli stora.

Mer information om brexit och hur ditt företag bör förbereda sig hittar ni på vår brexit-sida.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog och Annie Lyding

Sara Lörenskog och Annie Lyding

Sara Lörenskog och Annie Lyding arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Annie: 010-212 45 26, annie.lyding@pwc.com
Sara Lörenskog and Annie Lyding works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Annie: +46 10 212 45 26, annie.lyding@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sjukvårdsförsäkring är skattepliktig till 60 procent

Det har sedan sommaren 2018 varit oklart hur stor andel av premien till en sjukvårdsförsäkring som ska anses skattepliktig. Egentligen har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fakturering av styrelsearvode tas återigen upp av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslog under sommaren 2017 att ersättning för styrelsearvode normalt ska beskattas i tjänst (HFD 2017 ...

Läs artikeln