Regeringsfrågan mot en lösning?

TM_pattern-14 ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringsfrågan mot en lösning?Så tycks höstens segdragna regeringsförhandlingar nu gå mot en lösning. Under fredagseftermiddagen kallade Annie Lööf till pressmöte under vilket hon presenterade ett, som det i nuläget kallas, utkast till en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Under eftermiddagen lades det sedan ut ett 16-sidigt dokument innehållandes hela 73 punkter där de fyra partierna anger utgångspunkterna inte bara för ett budgetsamarbete utan ett samarbete i ett stort antal sakpolitiska frågor. Annie Lööf valde att ge skattefrågorna i överenskommelsen stort utrymme i sin presentation. Några av dessa är:

  • Sänkt skatt på arbete och en grön skatteväxling. Slopad värnskatt från den 1 januari 2020. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka, höjda miljöskatter.
  • Ett antal utredningar som ska skapa bättre villkor för företagande och entreprenörer, bland annat förenkling av 3:12-reglerna (ny lagstiftning 2022), breddade RUT-avdrag och ökat tak för RUT-avdrag, förbättrade regler för personaloptioner och slopad extraskatt på generationsskiften.
  • Sänkt skatt för pensionärer.
  • Slopad räntebeläggning på uppskovsbelopp i samband med försäljning av privatbostadsfastigheter.
  • Utredning om kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande. Sänkt krav på aktiekapital i aktiebolag till 25 000 kronor.
  • Sänkta arbetsgivaravgifter genom bland annat att egenföretagare som anställer för första gången slipper betala arbetsgivaravgifter under två år istället för ett år, ingångsavdrag de första två åren vid anställning av personer som är nya på arbetsmarknaden.

Ovan är således områden och punkter där partierna i vissa fall redan är överens om förändringar och i andra fall att utredningar ska göras med mål att komma med förslag om ny lagstiftning.

Även i övrigt innehåller överenskommelsen en mängd punkter som berör företag och företagare, bland annat förändringar i arbetsrätten och turordningsreglerna, olika former av satsningar på näringsliv och företagande samt satsningar på företagande i jordbrukssektorn. Dessutom läggs arbetet med slopade vinster i välfärden på is och man kommer inte jobba vidare med förslaget.

Kommentar

Det var ett omfattande utkast till överenskommelse som presenterades under fredagen. Först ut att presentera och kommentera det var Centerpartiets Annie Lööf. Annie Lööf har redan tidigt efter valet i höstas sagts sitta på nycklarna till regeringsmakten. Och efter två misslyckade försök att få en statsminister accepterad av riksdagen ser det nu ut som att vi under nästa vecka kan få en lösning. Priset som Centerpartiet och Liberalerna får betala är nämligen att släppa fram Stefan Löfven som statsminister, samma Stefan Löfven som de båda partierna var med och röstade bort efter valet i september. Frågan är dock vem som fått betala för vad, för många är nog överens om att de båda mittenpartierna har varit mycket framgångsrika i sina förhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Bland annat tycks man vara överens om att slopa värnskatten, något som Liberalerna var ensamma om att gå till val på. Även i övrigt får det sägas vara tämligen omfattande förändringar på skatteområdet som Socialdemokraterna gått med på att genomföra eller i vart fall utreda. Till det kommer reformer i traditionella hjärtefrågor för socialdemokratin som arbetsrätten och turordningsreglerna. Därutöver anges uttryckligen att Vänsterpartiet genom överenskommelsen inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige den kommande mandatperioden.

Många spelar ett högt politiskt spel genom detta utkast till överenskommelse. Återstår att se om de inblandade partierna under helgen slutligt godkänner överenskommelsen och om vi därmed kan komma i mål med regeringsbildningen i nästa vecka. För det senare ska det dock noteras att Vänsterpartiet plötsligt, efter att i princip varit förpassade ut i skuggan efter valet, är det parti som sitter med nycklarna till regeringsmakten då man kan ställa sig i vägen för Stefan Löfvens återkomst som statsminister.

Moderaternas och Kristdemokraternas partiledare var mycket hårda i sina kommentarer under fredagen. Skulle överenskommelsen bli verklighet är det sannolikt något av ett paradigmskifte vi sett i den svenska inrikespolitiken och såväl blockpolitiken som Alliansen tycks i sådant fall vara åtminstone för tillfälligt begravd. Vi kan inte heller låta bli att notera det något ironiska i att om överenskommelsen blir verklighet och om Stefan Löfven tillåts bli statsminister så har Centerpartiet och Liberalerna efter valet inledningsvis avsatt Löfven tillsammans med bland annat Sverigedemokraterna för att slutligen tillsammans med Vänsterpartiet återge honom regeringsmakten! Vänsterpartiet som därmed getts avgörande inflytande i att släppa fram en överenskommelse som uttryckligen sägs hindra dem från inflytande över politiken under mandatperioden! Frågan är om detta är Alexanderhugget som löser regeringsknuten efter valet 2018? Tax matters fortsätter att följa utvecklingen!

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar