<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

EU-domstolen underkänner momsreglerna för jämkning vid fastighetsinvesteringar

EU-domstolen har uttalat att de svenska reglerna om jämkning av moms delvis strider mot EU-direktivet. Det är inte möjligt, såsom den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om momshanteringen vid kundförluster med anledning av covid-19

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som syftar till att underlätta företagens hantering av moms vid konstaterade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsredovisning under coronakrisen

Skatteverket har meddelat att företag kan ha möjlighet att ändra sin momsredovisning på grund av coronakrisen. Det innebär att företag kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

6 procent moms på förevisning av naturområden

Sedan den 1 januari 2018 är momsen sänkt från 25 till 6 procent vid förevisning av naturområden. I december 2018 beslutade riksdagen att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

Regeringen har föreslagit förenklade regler för mindre företag med gränsöverskridande handel av elektroniska tjänster vid försäljning till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt moms på guidning av naturområden – förslag i höstbudgeten 2018

Regeringen föreslår sänkt moms på förevisning av naturområden från 25 procent till 6 procent. Momsen ska sänkas från och med 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande som rör bedömningen av det nya fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen samt ett par ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny momsbedömning avseende prispengar

EU-domstolen har uttalat att prispengar som erhålls vid placering i kapplöpningslopp inte ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bakslag vid momspliktig uthyrning av idrottslokaler

Kammarrätten har meddelat en dom som innebär att ett bolag kan tillhandahålla såväl momspliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökad rätt för fastighetsägare att hyra ut med moms för gruppboenden

Kammarrätten i Jönköping ger en fastighetsägare rätt att momsbelägga hyra till kommun för ett gruppboende avseende så kallade gemensamma ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Överlåtelse av vindkraftverk anses vara momspliktig

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked och uttalat att en överlåtelse av ett vindkraftverk samt arrende av den mark där ...

Läs artikeln
Dela