Skatteförslagen i regeringens vårändringsbudget

TM_jurist ‹ Tillbaka till artiklarna

För den skatteintresserade är ett tydligt vårtecken regeringens förslag till vårändringsbudget och idag presenterades denna av finansminister Magdalena Andersson. Vårändringsbudgetar är av tradition tämligen sparsamma ifråga om skatteförslag, så även i år.

Vårändringsbudgeten innehåller bland annat följande skatteförslag:

  • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde i ett så kallat enmansföretag från 12 månader till 24 månader.
  • En nedsättning av uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar mellan 15 och 18 år.
  • Avskaffad nedsättning av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet.
  • Höjd kemikalieskatt på kemikalier i viss elektronik.
  • Skatten på flygresor behålls.
  • Mervärdesskattesatsen - sex procent - på naturguidning behålls.

Kommentar

Vårändringsbudgeten präglas naturligtvis av den turbulenta regeringsbildningsprocessen som följde efter höstens riksdagsval och inte minst av det faktum att 2019 års budget baseras på en gemensam reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta är också något som lyfts fram i vårändringsbudgeten. Det framhålls också att de förslag som nu läggs bygger på överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna det så kallade Januariavtalet, som innehåller punkter kring såväl grön skatteväxling som småföretagande. Båda dessa delar märks av i de nu föreslagna skatteändringarna. Detta är också något man av naturliga skäl vill markera, att man nu agerar på överenskommelsen. Av de förslag som läggs har flera också karaktären av “återställare” på så sätt att de undanröjer förändringar som annars hade blivit aktuella om man istället fullföljt förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna. Exempelvis gäller detta att flygskatten, som skulle tagits bort från den 1 juli i år, blir kvar liksom momsen på naturguidning. Det görs också ett antal justeringar i de anslag som vissa allmänna verksamheter fick för 2019.

I stort är således vårändringsbudgeten en naturlig följd av den politiska situation som nu råder efter Januariavtalet. Tydligt är att regeringen vill markera att man nu också agerar på denna överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. Samtidigt får de förändringar som nu föreslås rimligen ses som tämligen politiskt okontroversiella, även om oppositionen naturligtvis inte välkomnar dom. För regeringen och övriga parter i Januariavtalet återstår framgent betydligt tuffare frågor att komma överens om inom skatteområdet. Det återstår också att se vilka frågor som man väljer att gå fram med separat och vilka man väljer att hänskjuta till den större skattereform som man är överens om att påbörja arbetet med. Vi har i en debattartikel ”Viktiga skattefrågor måste ses över inom kort” i SvD Näringsliv pekat på behovet av tämligen snabba justeringar inom ett antal områden, justeringar som vi inte tycker att man kan skjuta på framtiden. Det återstår att se ifall regeringen och partierna bakom Januariavtalet tar initiativ till något sådant snabbskattespår.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln