25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

TM_pattern-19 ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. Skattesatsen för moms på tobaks- och nikotinfritt snus uppgår därför till 25 procent, enligt Skatteverket. Myndigheten har också meddelat att tillämpningen kommer att avse redovisningsperioder efter den 1 juli 2019.

Skatteverket har den 28 maj 2019 publicerat ett ställningstagande om att snus som varken innehåller tobak eller nikotin inte anses utgöra livsmedel. För dessa produkter gäller därför att moms ska tas ut med 25 procent (och inte med den reducerade skattesatsen om tolv procent som gäller för livsmedel).

Skatteverket uttalar att snus är en produkt som är avsedd att stoppas in under läppen för att sedan spottas ut igen. De nikotinfria snusprodukterna innehåller mestadels fyllnadsmedel, växtfibrer, aromer samt sötningsmedel och är oftast utformade på samma sätt som tobaksprodukten snus avseende förpackningens utseende samt portionspåsarnas storlek.

För att en produkt ska anses vara livsmedel ska produkten ifråga vara avsedd att, eller rimligen kunna förväntas, förtäras av människor enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Skatteverket anger i sitt ställningstagande att detta bör tolkas som att det omfattar produkter som är avsedda att stoppas i munnen för att drickas eller ätas, det vill säga för att sväljas. Eftersom snus inte är avsett att sväljas kan det därmed inte anses utgöra livsmedel (även om dess ingredienser i sig kan utgöra livsmedel).

Skatteverket har också meddelat att vid kontroll kommer beslut på eget initiativ av Skatteverket, som föranleds av ställningstagandet, endast att avse redovisningsperioder efter den 1 juli 2019.

Kommentar

Livsmedelsverket publicerade den 18 februari 2019 ett ställningstagande om snusliknande produkter, oavsett nikotininnehåll eller inte, och förklarade att de inte utgör livsmedel. Ur momssynpunkt omfattas tobaksprodukter av 25 procent. Skatteverkets ställningstagande innebär dock att all snus, även utan tobak och nikotin, ska omfattas av 25 procent för att de inte längre ska betraktas som livsmedel.

Det nya synsättet får till exempel betydelse i den kommande prissättningen för dessa produkter. De aktörer som tidigare tillämpat den reducerade skattesatsen bör inte löpa någon retroaktiv risk i momshänseende eftersom Skatteverket endast kommer att tillämpa sitt ställningstagande på redovisningsperioder efter den 1 juli 2019.

Vi tar gärna en närmare diskussion för att hjälpa er i hanteringen av de frågor som ställningstagandet kan ge upphov till.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Gustafsson och Julia Shao

Henrik Gustafsson och Julia Shao

Henrik Gustafsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Henrik Gustafsson and Julia Shao works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln