Moderaterna och Kristdemokraternas budget styr 2019

TM_pattern-7 ‹ Tillbaka till artiklarna

Moderaternas och Kristdemokraternas budget styr 2019Ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och en viss sänkning av den statliga inkomstskatten är vad som gäller för 2019, oavsett färg på en tillträdande regering.

Vid dagens omröstning i riksdagens finansutskott samlade Moderaterna och Kristdemokraternas budget flest röster. Sverigedemokraterna röstade för, Centerpartiet och Liberalerna lade ner sina röster och övriga partier röstade emot. Sverige har nu en budget för 2019 men ännu ingen regering. När väl en regering är på plats kan denna lägga en tilläggsbudget för 2019. I en sådan kan dock inte redan beslutade ändringar av inkomstskatter ändras eftersom sådana ändringar gäller från ett årsskifte och under hela kalenderåret.

Vad innehåller då den beslutade budgeten i skattefrågor som berör företag och dess ägare?

 • Förstärkt jobbskatteavdrag på tio miljarder kronor. Sänker skatten för den enskilde med upp till 210 kronor per månad. Främst riktat mot låginkomsttagare.
 • Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt från en inkomst på 40 600 kronor i månaden till 42 000 kronor. Sänker skatten med 282 kronor i månaden för den som ligger över brytpunkten. Kostnad fyra miljarder kronor.
 • Sänkt skatt för pensionärer, kostnad cirka fem miljarder kronor.

För dessa förslag finns lagtext skriven och ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

I följande delar ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag på nya regler som då ska börja gälla från 1 juli 2019. I dessa delar fattades alltså inga skarpa beslut nu.

 • Slopad reduktion av egenavgifter i enskild firma. Det så kallade växa-stödet föreslås avskaffas.
 • Avskaffad särskild löneskatt för äldre.
 • Generationsskiften i fåmansföretag. Diskrimineringen av generationsskiften inom familjen föreslås slopas så att samma skatteregler som princip gäller för en äldre generation som säljer företaget inom eller utom familjen. Denna fråga aktualiserade vi vid ett seminarium i Almedalen tidigare i år. Företrädare för Alliansen och Sverigedemokraterna lovade då att ändra detta om de fick möjlighet. Även Miljöpartiet ställde sig positiva till detta.
 • Utökat tak för RUT-avdrag till 50 000 kronor. En utredning ska tillsättas för att se över möjliga utvidgningar samt en höjning till 75 000 kronor. Vidare ska ett högre avdrag för äldre utredas.
 • Återinförd avdragsrätt för gåvor.
 • Avskaffad flygskatt.
 • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift per 1 april 2019.
 • Fryst överindexering av bensinskatten.
 • Höjd moms för naturguidning.

Detta förefaller ha blivit beslutet i finansutskottet. Vi skriver förefaller då betänkandet av naturliga skäl är svårt att snabbt överblicka.

Kommentar

Om de nedre nio punkterna kommer att genomföras snabbt och smidigt återstår att se. Detta är sannolikt avhängigt sammansättningen på kommande regering. Med en alliansregering flyter allt sannolikt på.

Blir det en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering så kan denna gå emot riksdagens beslut. Sådant har vi erfarit tidigare i motsvarande situation. En ny regering kan dessutom i en kompletteringsbudget ändra i de nio punkterna då några skarpa beslut i dessa frågor inte är fattade.

Konstateras kan att Moderaterna och Kristdemokraterna varit förhållandevis försiktiga i sin gemensamma reservation vilken nu alltså samlade flest ja-röster. Vi har sagt det tidigare, politik är även förmågan att leverera. Fortsättning följer.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar