Brexit – åtgärder nödvändiga!

TM_kvinna-forklarar ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeSom bekant röstade det brittiska parlamentet igår nej till det utträdesavtal som Theresa May förhandlat fram med EU. Risken för en hård brexit per den 29 mars 2019 är nu en realitet som alla företag som har affärer med UK måste förhålla sig till.

Oavsett om Theresa May får sitta kvar på sin post eller inte kommer Storbritannien sannolikt att försöka få ytterligare tid för att kunna förhandla fram ett nytt avtal. Det är dock tveksamt i vilken utsträckning EU kommer att vara intresserade av att göra ytterligare eftergifter som går utöver det avtal som nu röstats ned. Det är dock inte omöjligt att Storbritannien ges mera tid för att kunna komma fram till en lösning.

Det finns nu en uppenbar risk att det blir en hård brexit, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU utan att parterna enats om ett utträdesavtal. Detta innebär att det övergångsavtal som Storbritannien och EU förhandlat fram inte träder i kraft och att Storbritannien efter den 29 mars ligger utanför EU:s tullunion. Utöver den administrativa börda detta innebär för att handeln ska kunna fortsätta, innebär det också att tullsatser med mera anpassas efter det frihandelsavtal som förhandlats fram inom WTO.

Det är möjligt att hela brexit-historien är en storm i ett vattenglas och att Storbritannien likt en trilskande tonåring blir kvar inom EU, men vem vågar vänta och se? Det är hög tid för svenska företag att agera:

  • Alla företag bör ha en brexit plan - vem ska göra vad och när?
  • Ökade kostnader för tull och administrativ hantering - vem bär kostnaderna? Hur är avtal med leverantörer och kunder utformade?
  • Vilka uppdateringar av system behöver göras för att rapporteringsskyldigheter ska kunna fullgöras?

På vår hemsida hittar ni mer information kring brexit. Ni är också givetvis välkomna att kontakta oss vid frågor.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln