Brexit – åtgärder nödvändiga!

TM_kvinna-forklarar ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeSom bekant röstade det brittiska parlamentet igår nej till det utträdesavtal som Theresa May förhandlat fram med EU. Risken för en hård brexit per den 29 mars 2019 är nu en realitet som alla företag som har affärer med UK måste förhålla sig till.

Oavsett om Theresa May får sitta kvar på sin post eller inte kommer Storbritannien sannolikt att försöka få ytterligare tid för att kunna förhandla fram ett nytt avtal. Det är dock tveksamt i vilken utsträckning EU kommer att vara intresserade av att göra ytterligare eftergifter som går utöver det avtal som nu röstats ned. Det är dock inte omöjligt att Storbritannien ges mera tid för att kunna komma fram till en lösning.

Det finns nu en uppenbar risk att det blir en hård brexit, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU utan att parterna enats om ett utträdesavtal. Detta innebär att det övergångsavtal som Storbritannien och EU förhandlat fram inte träder i kraft och att Storbritannien efter den 29 mars ligger utanför EU:s tullunion. Utöver den administrativa börda detta innebär för att handeln ska kunna fortsätta, innebär det också att tullsatser med mera anpassas efter det frihandelsavtal som förhandlats fram inom WTO.

Det är möjligt att hela brexit-historien är en storm i ett vattenglas och att Storbritannien likt en trilskande tonåring blir kvar inom EU, men vem vågar vänta och se? Det är hög tid för svenska företag att agera:

  • Alla företag bör ha en brexit plan - vem ska göra vad och när?
  • Ökade kostnader för tull och administrativ hantering - vem bär kostnaderna? Hur är avtal med leverantörer och kunder utformade?
  • Vilka uppdateringar av system behöver göras för att rapporteringsskyldigheter ska kunna fullgöras?

På vår hemsida hittar ni mer information kring brexit. Ni är också givetvis välkomna att kontakta oss vid frågor.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Förändringar inom punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2020

I budgetpropositionen för 2020 finns förslag om sänkt bränsleskatt och sänkning av reklamskatten. Vidare återfinns förslag där regeringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ansökan om återbetalning av utländsk moms - i år extra viktigt i och med Brexit

Svenska företag kan få återbetalning av utländsk moms inom EU. Den 30 september 2019 är sista dagen att ansöka för räkenskapsåret 2018. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln