Webbinarium: Förslag på ändrade momsregler med anledning av EU:s “quick fixes”

TM_leende-kvinna-2 ‹ Tillbaka till artiklarna

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters har EU beslutat om att införa nya förenklingsregler, så kallade “quick fixes”, för att få enhetliga momsregler i olika avseenden. Finansdepartementet har nu remitterat en promemoria där nya regler och ändringar i den svenska momslagstiftningen föreslås. Tisdagen den 7 maj håller vi ett webbinarium där vi går igenom dessa regler lite närmare.

De ändrade momsreglerna som föreslås i promemorian handlar i korthet om bland annat följande:

  • Försäljning av varor från avropslager (call-off stock): Många länder har tidigare haft förenklingsregler i samband med försäljning från avropslager. Reglerna har dock inte varit enhetliga utan varje EU-land har själv kunnat uppställa olika kriterier för att tillämpa eventuella förenklingsregler. Den nya regeln som föreslås i detta avseende avser att ge en enhetlig tillämpning inom EU och innebär att en överföring av en egen vara till ett avropslager inte längre ska ses som en omsättning. Omsättningen sker först när varorna överlåtits till köparen. En förutsättning för att reglerna ska bli tillämpliga är att köparen är känd vid överlåtelsetillfället. Säljaren kommer därmed inte längre att, under vissa förutsättningar, behöva vara momsregistrerad i köparens land på grund av överföringen. En ny skyldighet att föra register över varor som transporteras till ett avropslager kommer att införas.
  • Krav på momsregistreringsnummer: Skärpta krav införs för säljarens rätt att tillämpa undantaget från momsplikt vid varuleveranser till andra EU-länder. Skärpningen innebär att köparen måste ha ett momsregistreringsnummer i en annan medlemsstat än avgångslandet och detta ska ha lämnats till säljaren. Säljaren måste även ha lämnat korrekta uppgifter i den periodiska sammanställningen.
  • Beviskrav vid gränsöverskridande transaktion: Beviskraven för att säljaren ska anses ha visat att en gränsöverskridande transaktion har ägt rum varierar idag mellan olika EU-länder. Nu införs regler om gemensamma beviskrav för när säljaren respektive köparen är ansvarig för transporten.
  • Gränsöverskridande kedjetransaktioner mellan företag inom EU: Ny regel som fokuserar på mellanmannen införs. Denna regel ska endast reglera de kedjetransaktioner där transporten sker under mellanmannens ansvar.

De föreslagna reglerna genomgår nu en lagstiftningsprocess för att relevanta ändringar i momslagstiftningen ska kunna införas. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. De äldre reglerna ska fortfarande gälla avseende moms som hänför sig till tiden innan ikraftträdandet.

Kommentar

Överlag ser vi det som positivt att harmoniseringar och förenklingar införs, eftersom det blir enklare för företagen att veta vilka regler som gäller vid varuhandel med andra EU-länder. Förenklingsregeln avseende avropslager innebär dels att företag med avropslager i andra EU- länder slipper hanteringen med att momsregistrera sig där och redovisa överföringen. Å andra sidan innebär reglerna dubbla redovisningskrav i den periodiska sammanställningen och att ett nytt register behöver införas, vilket kan leda till ökad administrativ börda för företag som bedriver försäljning från avropslager. De ökade beviskraven vid EU-handel innebär att det blir viktigt för företag att se över de rutiner som finns idag för att säkerställa att de nya beviskraven är uppfyllda.

Vi fortsätter att bevaka införandet av dessa ändringar i momslagstiftningen och återkommer med ny information.

Webbinarium den 7 maj 2019

Tisdagen den 7 maj klockan 12:00-13:00 kommer vi att hålla ett webbinarium där vi går igenom dessa ändringar lite mer utförligt. Webbinariet är kostnadsfritt!

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Julia Shao och Thomas Borg

Julia Shao och Thomas Borg

Julia Shao och Thomas Borg arbetar med moms på PwC:s kontor i Stockholm respektive Kista. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: 010-212 48 17, thomas.borg@pwc.com
Julia Shao and Thomas Borg works at PwC’s office in Stockholm and Kista. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: +46 10 212 48 17, thomas.borg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln