Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftetI startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och den anställde. Regeringens förslag om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner, som träder ikraft den 1 januari 2018 (förutsatt att riksdagen godkänner förslaget), kommer för de bolag som omfattas att innebära helt nya möjligheter att attrahera arbetskraft.

Bakgrund till förslaget

Förslaget om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner har tagits fram till följd av Incitamentsutredningen som presenterades i mars 2016. Det är anpassat för mindre och innovativa startups och innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte förmånsbeskattas varken när personaloptionen erhålls eller utnyttjas. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter. Istället sker beskattning först när aktien, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då som inkomst av kapital (ofta enligt det så kallade 3:12-regelverket).

Syftet med de föreslagna reglerna är att små, nystartade och innovativa företag med begränsade resurser ska kunna rekrytera och behålla nyckelkompetens och därigenom kunna växa.

Kvalificerade personaloptioner – uppfyller du kraven?

Det är dock många krav som ska uppfyllas för att få tillämpa reglerna om kvalificerade personaloptioner. Förenklat gäller följande:

Krav för arbetstagare:

  • Får nyttja optionen och förvärva aktier tidigast efter tre år och senast efter tio år
  • Ska arbeta minst 75 procent i bolaget eller koncernen som ställer ut optionen och erhålla viss minimilön
  • Får inte vara delägare, eller närstående till delägare, i företaget.

Krav för arbetsgivare/utställare:

  • Verksamheten får ha bedrivits i max tio år
  • Ska ha färre än 50 anställda
  • Ha max 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning
  • Den utställda optionen får ha ett marknadsvärde om max tre miljoner kronor per anställd
  • Optioner till ett totalt värde om max 75 miljoner kronor får ställas ut
  • Företag i branscher som bank- och finansieringsverksamhet, försäkringsrörelser, handel med mark, fastigheter, råvaror och finansiella instrument samt juridisk rådgivning och revision, redovisning och skatterådgivning omfattas inte av förslaget.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln