Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018Avtalsservitut som är inskrivna innan den 1 juli 1968 måste förnyas hos Lantmäteriet innan utgången av 2018, annars tas de bort ur fastighetsregistret. Bakgrunden är att Lantmäteriet vill rensa ut gamla servitut som inte längre används. Detta sker i syfte att kunna förenkla vid försäljning av fastigheter, minska kostnaderna vid lantmäteriförrättningarna och få ett mer tillförlitligt fastighetsregister.

Kravet på förnyelse gäller inskrivningar av nyttjanderätt, avkomsträtt och för avtalsservitut, det vill säga servitut som avtalas mellan berörda fastigheters ägare och som blir officiellt genom att det skrivs in i fastighetsregistret. Förnyelsekravet gäller däremot inte för tomträtter, vattenkraft eller för officialservitut, det vill säga servitut som bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten.

Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret innebär inte att själva rättigheten automatiskt upphör att gälla, däremot innebär det att inskrivningen inte längre skulle gälla mot en senare ägare av fastigheten som belastas av servitutet.

Förnyelse av en berörd inskrivning som fastighetsägare önskar ha kvar i fastighetsregistret är kostnadsfri och ska anmälas till Lantmäteriet innan utgången av 2018.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Lisa Johannesson

Lisa Johannesson

Lisa Johannesson är jurist och arbetar på PwC:s Legalavdelning i Göteborg med civilrättslig rådgivning till ägarledda företag.
010-212 55 78
Lisa Johannesson is a lawyer and works at PwC's office in Gothenburg with civil law counseling to owner-managed companies.
+46 10-212 55 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln