Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngPå en pressträff idag meddelade Magdalena Andersson och Isabella Lövin att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att dra tillbaka förslagen om förändrad beskattning för fåmansföretagare och förändringar i skiktgränserna för statlig inkomstskatt.

Man avser dock att behålla förslaget om införande av en flygskatt, men med något justerade nivåer till 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd.

Bakgrunden till åtgärden är Alliansens hot att agera i riksdagen, exempelvis genom misstroendeförklaring, om förslagen om höjda skatter genomförs.

Förslaget om förändringar i 3:12-reglerna har varit mycket kritiserat från både Alliansen och näringslivet då det skulle innebära kraftiga försämringar för de flesta fåmansföretagare. Det fanns dock vissa ljuspunkter i förslaget, främst kring lättnader vid generationsskiften som idag missgynnas enligt gällande regelverk.

Då reglerna för fåmansföretagare länge varit omdiskuterade är sista ordet sannolikt inte sagt gällande hur reglerna ska se ut i framtiden.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln