Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefuskIdag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. De presenterade förslagen kommer bland annat efter avslöjanden i den så kallade Paradisläckan.

Den 28 april 2016 presenterade regeringen en promemoria med 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Under dagens pressträff och som ett svar på bland annat det som framkommit i samband med rapporteringen kring Paradisläckan presenterade regeringen vad man gjort hittills avseende de tidigare presenterade åtgärderna. Regeringen la även till ytterligare två åtgärder på listan.

11. Utflyttningsbeskattning

12. Utöka Skatteverkets brottsbekämpande möjligheter.

Kommentar

Även om den av Skatteverket förslagna utflyttningsbeskattningen var känd sedan tidigare så var punkt 12 ny. Avsikten med det förslaget är att ge Skatteverket möjlighet att i tidigt stadium gå in med brottsbekämpande åtgärder i sitt arbete. Detta förslag har idag skickats ut på remiss. Den tidigare 10-punktslistan är således utökande till 12. Åtgärderna visar att regeringen ser ett ytterligare ökat behov av kontroll, internationellt samarbete samt att skydda den svenska beskattningsrätten. Det är även tydligt att den senaste tidens rapportering och diskussioner kring undandragande fortsatt står högt upp på agendan på högsta nivå.

Vi kommer att återkomma med fler blogginlägg så snart ytterligare information kring de olika åtgärdspunkterna presenteras.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Tel: 010-212 85 54
Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 85 54

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stödåtgärder med anledning av coronakrisen förlängs

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslår regeringen att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och ...

Läs artikeln