PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Almedalen_rosor_hstgatan_9_2016.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av de större bolagens vinster, hur och var ska de beskattas? Fastigheter och de föreslagna försämringarna för ägare till fåmansföretag har också varit på agendan.

Politiken har lyssnat och ibland även kommenterat. Magdalena Anderssons statssekreterare för skatter Leif Jakobsson och skatteutskottets ordförande Pär Åsling har varit frekventa gäster på olika seminarier.

I de politiska talen har skatt däremot i stort lyst med sin frånvaro. Det går bra för Sverige just nu och skattefrågor är ofta för tekniska för en bred publik. När det gäller incitament att få nyanlända i arbete har skatt nämnts. Vikten att främja entreprenörskap har och varit framträdande.

Årets intressantaste seminarium var sannolikt PwC:s framtidsspaning kring den internationella trenden att bolagsskatter successivt ersätts av konsumtionsskatter i olika länder, moms och nya omsättningsskatter. Hur väl förberedda är svenska företag på detta och hur möter Finansdepartementet dessa utmaningar?

Här är mina slutsatser från fler intressanta seminarier under veckan.

TCO, Skiss på en ny skattereform. Här gav några ungdomsförbundsordföranden sin syn på framtidens beskattning. Joar Forssell, LUF: ”Alla ska kunna spara ihop till ett eget kapital för att kunna byta jobb eller starta eget.” Centern vill se en platt skatt i nästa skattereform om 5-10 år. Spännande!

En ny spelskatt. Ett licenssystem och en ny skatt på kring 18 procent införs sannolikt 1 januari 2019. Socialdemokraterna och Moderaterna har en samsyn på detta. Dagens undantag för ideell sektor behålls i stort. Motsvarande konsumtionsskatter har nyligen införts i Danmark och UK.

FAR, Ska svenska storföretag betala skatt i Sverige? Dagens industris ledarskribent Lotta Engzell Larsson sammanfattade krasst, ”Det går inte att svara på vad lagen kräver.” Så sant. Och oroväckande. Dagens internationella principer för var vinster ska beskattas känns redan till del överspelade.

Även den ”nya frågan” om att styrelsearvoden inte får tas in i bolag adresserades av FAR. Kommer regeringen att ändra lagen så att detta tillåts även framöver? Här ville Leif Jakobsson i dagsläget inte lämna något svar.

Kemikalieskatten. Denna nya skatt diskuterades i detalj av Göteborgs Universitet. Skatten är mer än lovligt komplex. Miljöföreträdarna är nästan militanta i sin syn på lösningar.

Hos PwC diskuterades mindre företags möjligheter att växa. Entreprenörskapsforum konstaterade att Sverige har ett uppskalningsproblem som till stor del beror på beskattningen av ägande. Intressanta internationella jämförelser presenterades.

Business Arena, ”Är fastighetssektorn överbeskattad?”. Beskattningen av fastigheter adresserades väl. Remisstiden för den så kallade paketeringsutredningen har just förlängts till den 14 september. Samtidigt föreslås att avdragsrätten för räntor i bolagssektorn begränsas. Hur slår förslagen tillsammans på fastighetsbolagen? Minst sagt aktuell och svår fråga!

Spektrat är brett. Skatteplanering är stöld, var budskapet i ett seminarium som en lokal kyrka ordnade utifrån Panama och Lux Leaks. En kommentar är att skatt måste skiljas från bistånd och brott.

Ett annat perspektiv på dessa frågor gav Nasdaqs vd, Lauri Rosendahl, när det gäller kapitalförsörjning till bolagen. ”Vi har ett närmast perfekt ekosystem för kapital till bolagen idag, allt från affärsänglar till börsen. Antalet noteringar kommer att slå rekord i år!” Han medgav att närmast ”sjukt” låga räntor under längre tid påverkar bilden. På samma seminarium konstaterades även att risk inte alltid premieras i dagens beskattning. Stämmer!

Kanske är risk ett tema för några av nästa års seminarier?

Kommentar

Under veckan har vi bloggat om PwC:s fyra skatteseminarier som ägde rum på Hästgatan 9 i Visby. Ta del av en summering kring seminarierna nedan.

”Hur påverkas svenska företag av en amerikansk skattereform, Brexit och nya internationella skattetrender?"

"Vad tillför riskkapitalet/ägarformen private equity till generationsskiftesföretag?"

”En framtidsspaning – beskattning i en digitaliserad värld – när var och hur?”

”Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin - var står vi och vart är vi på väg?”

Det kommer bli en spännande skattehöst! Vi återkommer kring alla de frågor som är uppe på tapeten just nu: 3:12, paketeringsutredningen, optioner och sänkt bolagsskatt/begränsad avdragsrätt för räntor i bolag.

Trevlig sommar!

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar