Det bortglömda generationsskiftet

PwC-skatteradgivning-Family-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Det bortglömda generationsskiftetAllt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen Företagarna släppt i dagarna. Men en överlåtelse av företaget inom familjen genom försäljning ger i allmänhet en högre skatt än vid en extern försäljning.

I våras fanns ett förslag från regeringen att ändra på detta så att interna generationsskiften inte skulle missgynnas, under vissa förutsättningar. Det förslaget hamnade dock i malpåse när förslaget till generellt försämrade 3:12-regler drogs tillbaka, efter hot om misstroendeförklaring mot ansvariga statsråd. Nu lär sannolikt inget hända innan valet. Syftet med Företagarnas skrift är därför att åter sätta politiskt tryck i frågan.

Praktiskt så finns det alternativ att överväga för företagare som vill och behöver sätta igång/genomföra ett generationsskifte innan frågan om neutralitet får sin politiska lösning. Alla behöver inte denna neutralitet. Därtill så finns det i allmänhet rättviseaspekter och värderingsfrågor som bör gås igenom och diskuteras i god tid. Detsamma kan gälla ledningsfrågor beroende på hur ett nytt ägande ska se ut. Familjerättsliga avtal kan också behöva ses över liksom villkor för eventuella gåvor av aktier i samband med ett generationsskifte. Vid gåva av aktier följer gränsbelopp för lägre beskattad aktieutdelning med till gåvomottagaren.

Frågorna att gå igenom är många. Skattemässigt utfall vid olika alternativ kan simuleras.

Trots den principiella olikheten i beskattning mellan en extern och en intern försäljning är alternativen många till att genomföra ett generationsskifte inom familjen. Det gäller särskilt om den äldre generationen under de senaste åren kunnat ta betydande utdelningar eller har sparade gränsbelopp.

Ska företaget säljas externt, i de fall detta är ett alternativ, kan det dock vara bra att smida medan järnet är varmt. Försämringar efter valet kan inte uteslutas. Oavsett utgång kommer 3:12-frågan sannolikt upp på bordet igen.

Kommentar

När regeringen drog tillbaka 3:12-förslaget följde denna fråga tyvärr med trots att ett färdigt förslag i denna del som vilade på egna ben och utan någon statsfinansiell kostnad fanns redovisad. Statssekreteraren för skattefrågor på Finansdepartementet har kort uttalat att 3:12-förslaget utgjorde en helhet och att man avser att återkomma till frågan först efter valet.

Finns en majoritet härför så kan i bästa fall en ny handlingskraftig regering rivstarta efter valet med ett antal förändringar som skulle kunna träda i kraft 1 januari 2019. Denna fråga kan då vara en av dessa.

Tax matters kommer även under 2018 att bevaka skattefrågorna i valet. Just nu är det Centern som i sitt svar på regeringens höstproposition uttalat att man vill att delförslaget i denna 3:12-fråga genomförs.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln