<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Nytt ägarregister kräver anmälan om verklig huvudman

EU:s penningtvättsdirektiv har till syfte att försvåra skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett led i detta är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementeringen av ett ägarregister

Ett nytt ägarregister kommer att införas som ett led i EU:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Juridiska personer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernbidrag – förslag på ändring i budgetpropositionen

I höstens budgetproposition har regeringen lämnat några förslag som syftar till att minska den administrativa bördan för företag. Ett av ...

Läs artikeln
Dela