<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

Bild_Almedalen.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Bild_Almedalen.jpgI Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, var att högsta skatt på arbete bör sänkas till 42 procent för att Sverige ska kunna rekrytera och behålla talanger i framtiden. Finansieringen sker genom att mer arbete ger ökade skatteintäkter. Här summerar vi dagens seminarier med skatt i fokus.

Att skatten på arbete måste ner höll Karin Pilsäter, TCO, med om. Hon har nyligen efterlyst en ny stor skattereform med bland annat den inriktningen.

Förslaget är fräckt och utmanande och helt rätt ur ett internationellt perspektiv. Anfall är ofta bästa försvar, i detta fall mot regeringens föreslagna ökning av marginalskatten för många medelinkomsttagare. Vad säger politiken om finansieringen?

Samtidigt arrangerade Nordiska ministerrådet seminariet Inkomstskillnader – tappar Norden sin särställning? Hur ska ökade inkomstskillnader hanteras i den Nordiska välfärdsmodellen? Fastighetsskatt? Förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt? Denna fråga är de facto på allas läppar just nu i hela Europa och även i USA. Sannolikt ett av Almedalens bästa seminarier i år.

Filantropi och skatteincitament adresserade stiftelsen Entreprenörskapsforum. Här presenterades en nordisk jämförelse som inte var till svensk fördel. Olika förslag lämnades av entreprenörskapsutredaren professor Pontus Braunerhjelm för att få ökad utväxling på ideella insatser som görs av föreningar och stiftelser. Civilsamhället kan bidra med mera, var budskapet.

Dagens regering har låst sig och slopat den tidigare skattereduktionen för gåvor, vilken började växa i volym. Alliansen är mer öppna och är beredda att blicka både västerut och mot Norden. Entreprenörskapsforum vill behålla frågan på den politiska agendan.

Rättssäkerhet inom beskattningen tog Stiftelsen Rättvis Skatteprocess upp vid ett rundabordssamtal där även jag deltog. Frågorna är oändliga och alltid lika aktuella. Nu senast har ägare till riskkapitalbolag processat i tio år kring sina ersättningar. Samtidigt har styrelseledamöter tvingats betala bolags skatteskulder trots att de gjort vad de rimligen kunnat för att stämma i bäcken. Skatteutskottets ordförande Per Åsling pekade på att utskottet har adresserat det senare problemet och att Finansdepartementet inte prioriterar att ändra denna lagstiftning. Inte ännu.

Efterlyses: Tydligare och mer nyanserad lagstiftning!

Till sist ställde EY den provokativa frågan, Entreprenörer – bortskämda eller bortglömda? På seminariet diskuterades både 3:12-frågor och personaloptioner av bland annat Johan Andersson, VD på Mellby Gård. Svaret? Varken eller! Fåmansföretagsreglerna, som exempel, ändras ju i stort sett varje år!

Detta var några av de mest intressanta skatteseminarierna under måndagen. Vad ligger i pipeline under resten av veckan? Här är ett axplock av seminarierna som berör skatt.

Tisdag

Härifrån till framtiden - skattepolitik för en ny tid. TCO har just föreslagit att en ny stor skattereform som de vill diskutera. TCO inser nu att marginalskatter måste sänkas och att entreprenörer behöver goda villkor. Spännande, men får man ihop det i en reform?

Gränslösa etableringar och svensk skattepolitik – ett indiskt reptrick? EY, var ska vinster beskattas i framtiden? Frågan är om ansatsen är korrekt?

Nyckeln till framgång – så skapar vi förutsättningar för fler tillväxtföretag i Sverige. Vilka skatteförslag anser Entreprenörskapsforum behövs?

Utmaningsdrivet entreprenörskap. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, ställer frågan hur skatters utformning kan stimulera forskning och utveckling?

Startups och FinTech i Sverige – har vi en politik som främjar innovation? KPMG. Spotifys och Klarnas skattejurister kommenterar.

Vem blir vinnare på morgondagens spelmarknad? Sverige är på väg att införa en ny spelskatt baserad på ”konsumtion”. Ett nytt sätt att beskatta?

Kemikalieskatt – till vilken nytta? Denna skatt är svår att förstå, men det är bra att någon diskuterar den. Regeringens förslag verkar tufft!

Onsdag

Att stjäla från de fattiga – om den globala skatteflykten. Diakonia och Equmeniakyrkan diskuterar i spåren av Panamá och Lux Leaks. Lika viktig som frågan är, lika viktigt är det att inte blanda samman skatt, korruption och stöld.

Finansminister Magdalena Andersson talar i Almedalsparken.

Torsdag

Betalar fastighetsbranschen tillräckligt mycket skatt? EY. Frågan är givetvis retorisk. Skiter björnen i skogen, eller? PwC håller motsvarande seminarium tisdag eftermiddag.

Det börjar ebba ut i dalen och folk kan inte ta in mer. Dags att åka hem!

Kommentar

Tax matters återkommer med en summering kring fler intressanta seminarier under veckan. Utöver dessa seminarier håller varje parti ekonomisk-politiska seminarier i anslutning till sina tal. Seminarierna tar i allmänhet upp de skattefrågor som partiet driver. I år kommer sannolikt mycket fokus att ligga på incitament för att få nyanlända i sysselsättning.

Under veckan håller PwC fyra högaktuella skatteseminarier som vi tidigare bloggat om:

”Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin - var står vi och vart är vi på väg?” - tisdag den 4 juli kl 16.00-16.45

”En framtidsspaning – beskattning i en digitaliserad värld – när var och hur?” - onsdag den 5 juli kl 09.00-10.00

”Hur påverkas svenska företag av en amerikansk skattereform, Brexit och nya internationella skattetrender?” - onsdag den 5 juli kl 10.30-11.30

”Vad tillför riskkapitalet/ägarformen private equity till generationsskiftesföretag?” - onsdag den 5 juli kl 12.30-13-30

Varmt välkomna!

Läs mer om våra seminarier på "PwC i Almedalen"

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar