<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu utreds 3:12-reglerna igen

Kvinna whiteboard ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen tillsatte den 25 maj en utredning för att utreda möjligheten till förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

Kommittén ska bland annat:

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
  • särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar,
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga,
  • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och
  • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014. Ändringarna avsåg bland annat beräkningen av det lönebaserade utrymmet, löneuttagsregeln och definitionen av dotterföretag.

Kommentar

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023. Med hänsyn till hur lagstiftningsprocessen ser ut är det mindre troligt att ett nytt lagförslag hinner tas fram som kan träda i kraft redan år 2024. Däremot är det inte orimligt att vi kan förvänta oss någon typ av förändringar till inkomståret 2025. Vad det kan komma att vara är svårt att förutse då det är förhållandevis breda direktiv för utredningen. PwC kommer som vanligt att löpande följa och rapportera nyheter inom området på Tax matters.

Läs mer här: Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Lina Gardlow

Lina Gardlow

Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Umeå.

Kontakt: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln