Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
010-212 48 86
Anna Gustring Boman is a pensions specialist at PwC’s Stockholm office, specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 86

anna.gustring.boman@se.pwc.com

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 4 december 2017

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulderFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan har sänkts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär ytterligare en liten belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Sänkt diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 1 november 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2017. Diskonteringsräntan har sänkts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär ytterligare en liten belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ökad kostnad vid inlösen av ITP2 ålderspension

Av Anna Gustring Boman, 29 september 2016

PwC-skatteradgivning-Form_0004_red.pngArbetsgivare som tryggar ITP2 ålderspension i egen regi drabbas av ökade kostnader vid byte till tryggande genom försäkring. Detta är en konsekvens av att Alecta beslutat att sänka premieräntan.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Avdragsrätt i Sverige – tjänstepension

Av Anna Gustring Boman, 9 september 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orange.pngÄr du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill.
Det finns dock ett avdragstak per anställd och år om 10 prisbasbelopp, vilket för 2016 är 443 000 kronor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Sänkt diskonteringsränta leder till ökade pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 21 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-asset-managementFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2016. Både diskonteringsräntan och avdrag för avkastningsskatt sänks. Detta innebär en ytterligare belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Uppdaterade Försäkringstekniska grunder

Av Anna Gustring Boman, 11 december 2014

PwC-skatteradgivning-Bar-Chart-solid_0005_orangeFinansinspektionen presenterade ändrade Försäkringstekniska grunder (FFFS 2007:24) den 3 oktober 2014. Ändringen innebär att den underliggande statsobligationen för fastställande av grunderna ändras för nominella utfästelser, det vill säga utfästelser som inte garanterar värdesäkring. Dessa antaganden gäller för bokslut under nästkommande år men får även användas innevarande år.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Förslag till ändrade Försäkringstekniska grunder - ej värdesäkrade pensionsåtaganden värderas högre

Av Anna Gustring Boman, 29 september 2014

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0001_maroonFinansinspektionen presenterade ett förslag till ändrade Försäkringstekniska grunder (FFFS 2007:24) den 18 juni. Om de träder i kraft kommer detta innebära en ytterligare ansträngning för företag som på balansräkningen rapporterar pensionsåtaganden som inte värdesäkras. Detta eftersom diskonteringsräntan som används för att värdera dessa åtaganden sänks.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.