<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Från och med 1 mars 2017 ändrar Alecta sina premiegrunder vilket innebär att företagens premiekostnader förväntas öka. Med de nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2017. Diskonteringsräntan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad kostnad vid inlösen av ITP2 ålderspension

Arbetsgivare som tryggar ITP2 ålderspension i egen regi drabbas av ökade kostnader vid byte till tryggande genom försäkring. Detta är en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdragsrätt i Sverige – tjänstepension

Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln är en årlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktiga överväganden vid beslut om utlandspersonal

Många företag har personal som arbetar i ett annat land än sitt hemland. Oavsett om det rör sig om ett secondment under längre tidsperiod, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt diskonteringsränta leder till ökade pensionsskulder

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2016. Både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdaterade Försäkringstekniska grunder

Finansinspektionen presenterade ändrade Försäkringstekniska grunder (FFFS 2007:24) den 3 oktober 2014. Ändringen innebär att den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringens förslag om sänkt pensionsavdrag går emot global trend

Regeringen kommer i vårpropositionen att föreslå sänkt avdrag för privat pensionssparande från 1 000 kronor till 200 kronor per månad 2015, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC lanserar bok om pensioner

Som en följd av förändrade pensionsavtal och redovisningsregler har PwC tagit fram en bok som beskriver det svenska pensionssystemet och ...

Läs artikeln
Dela