<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Svenska ränteavdragsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Även de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är enligt EU-kommissionen oförenliga med EU-rätten. I ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteprocessen i fokus

Under det senaste året har den upplevda rättssäkerheten - eller möjligen bristen på denna - i skatteprocessen debatterats flitigt. PwC stod ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernavdragsreglerna prövade av EU-domstolen

Strax innan midsommar meddelade EU-domstolen dom i två svenska mål om gränsöverskridande förlustavdrag. Till följd av domarna kommer den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattepliktiga kapitalvinster på utländska bolagsformer

Förvaltningsrätten har i två domar funnit att två utländska aktiebolagsformer inte ”motsvarar” svenska aktiebolag. Följden blev att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om beskattning av utdelning till och från Sverige

Regeringen föreslår att skattefriheten för utdelning från utlandet till ett svenskt företag begränsas i vissa fall. Kupongskattelagen, som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen tar strid mot EU-kommissionen

Regeringen anser inte att de svenska ränteavdragsbegränsningarna strider mot EU-rätten. Det framgår av regeringens svar till kommissionen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltnings­domstolen lämnar inga förhandsbesked om ränteavdrags­begränsningarna

Sådana ärenden innehåller så utpräglade utrednings- och bevisfrågor att de enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte bör prövas inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen inleder rättsprocess mot Sverige

Kommissionen anser att de svenska ränteavdragsbegränsningarna strider mot EU-rätten. Det framgår av en formell underrättelse som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stark kritik mot skatteutredning

Remissinstanserna riktar hård kritik mot Företagsskattekommitténs förslag. Det visar den genomgång av remissvaren som PwC har gjort. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningarna

Skatterättsnämnden har uttalat sig om förhållandet mellan ränteavdragsbegränsningarna och Sveriges skatteavtal. Motiveringen väcker en del ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Arbetet inom OECD mot aggressiv internationell skatteplanering går vidare

OECD vill stoppa oavsedda skattefördelar som uppkommer på grund av så kallade hybridinstrument eller hybridföretag. Den 19 mars publicerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än är inte sista ordet sagt vad gäller "räntesnurror"

EU-kommissionens utredning om de svenska ränteavdragsbegränsningarna fortsätter. Kommissionen förefaller inte vara lika övertygad som den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändringar i EU:s moder/dotterbolagsdirektiv

Den 25 november föreslog EU-kommissionen ändringar i moder/dotterbolagsdirektivet, som rör utdelningar mellan EU-bolag. Syftet med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrad praxis om dubbelbestraffning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det inte går att ta ut skattetillägg, om åklagare innan beslutet om skattetillägg har väckt ...

Läs artikeln
Dela