Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning vid PwC i Göteborg. Fredrik är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
010-213 14 19
Fredrik Ohlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Gothenburg. Fredrik is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
+46 10 213 14 19

fredrik.ohlsson@pwc.com
Hitta mig på:

Skattepliktiga kapitalvinster på utländska bolagsformer

Av Fredrik Ohlsson, 3 februari 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundyFörvaltningsrätten har i två domar funnit att två utländska aktiebolagsformer inte ”motsvarar” svenska aktiebolag. Följden blev att kapitalvinsterna vid försäljning blev skattepliktiga i bolagssektorn.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lagrådsremiss om beskattning av utdelning till och från Sverige

Av Fredrik Ohlsson, 9 september 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyRegeringen föreslår att skattefriheten för utdelning från utlandet till ett svenskt företag begränsas i vissa fall. Kupongskattelagen, som gäller vid utdelningar från ett svenskt företag i vissa fall, skärps också. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Regeringen tar strid mot EU-kommissionen

Av Fredrik Ohlsson, 23 februari 2015

PwC-skatteradgivning-private-sectorRegeringen anser inte att de svenska ränteavdragsbegränsningarna strider mot EU-rätten. Det framgår av regeringens svar till kommissionen den 20 februari.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Högsta förvaltnings­domstolen lämnar inga förhandsbesked om ränteavdrags­begränsningarna

Av Fredrik Ohlsson, 7 januari 2015

PwC-skatteradgivning-private-sectorSådana ärenden innehåller så utpräglade utrednings- och bevisfrågor att de enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte bör prövas inom ramen för ett förhandsbesked. HFD undanröjer därför förhandsbeskeden och prövar inte företagens ansökningar i sak.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

EU-kommissionen inleder rättsprocess mot Sverige

Av Fredrik Ohlsson, 2 december 2014

PwC-skatteradgivning-private-sectorKommissionen anser att de svenska ränteavdragsbegränsningarna strider mot EU-rätten. Det framgår av en formell underrättelse som kommissionen skickade till den svenska regeringen den 26 november.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Stark kritik mot skatteutredning

Av Fredrik Ohlsson, 29 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyRemissinstanserna riktar hård kritik mot Företagsskattekommitténs förslag. Det visar den genomgång av remissvaren som PwC har gjort.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nytt förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningarna

Av Fredrik Ohlsson, 24 september 2014

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundySkatterättsnämnden har uttalat sig om förhållandet mellan ränteavdragsbegränsningarna och Sveriges skatteavtal. Motiveringen väcker en del intressanta frågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Arbetet inom OECD mot aggressiv internationell skatteplanering går vidare

Av Fredrik Ohlsson, 2 april 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeOECD vill stoppa oavsedda skattefördelar som uppkommer på grund av så kallade hybridinstrument eller hybridföretag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Än är inte sista ordet sagt vad gäller "räntesnurror"

Av Fredrik Ohlsson, 13 december 2013

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orangeEU-kommissionens utredning om de svenska ränteavdragsbegränsningarna fortsätter. Kommissionen förefaller inte vara lika övertygad som den svenska regeringen om att reglerna är förenliga med EU-rätten. Det framgår av ytterligare skriftväxling mellan Sverige och kommissionen som PwC har tagit del av.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ändringar i EU:s moder/dotterbolagsdirektiv

Av Fredrik Ohlsson, 27 november 2013

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0004_redDen 25 november föreslog EU-kommissionen ändringar i moder/dotterbolagsdirektivet, som rör utdelningar mellan EU-bolag. Syftet med ändringarna är att förhindra skatteflykt. Ändringarna ska vara genomförda senast den 31 december 2014.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.