<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Även 2019 års riktade ränteavdragsregler strider mot EU-rätten i vissa fall

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det är oförenligt med EU-rätten att neka avdrag för räntebetalning till bolag i annat ...

Läs artikeln
Dela