Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
010-212 47 94
Kristina Lundqvist works on income tax issues in the non-profit sector at PwC’s office in Stockholm. Kristina used to work with tax litigation at the Swedish Tax Agency and specialises in tax issues relating to foundations and non-profit associations.
+46 10 212 47 94

kristina.lundqvist@pwc.com
Hitta mig på:

Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?

Av Kristina Lundqvist, 22 januari 2019

Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att återinföra skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare. Förslaget baseras på den reservation som lämnades i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som antogs av riksdagen i december. Frågan är om regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att gå vidare med förslaget.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Av Kristina Lundqvist, 12 april 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngFinansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från beskattning, och ändrad tillämpning av fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser. Remissinstanserna är positiva till båda förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ideella föreningars och trossamfunds fastighetsinnehav – vad är viktigt att tänka på?

Av Kristina Lundqvist, 24 mars 2017

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.pngKan en allmännyttig ideell förenings hyresinkomster vara skattefria? Ska eget nyttjande av en fastighet uttagsbeskattas och ska föreningen betala fastighetsskatt? Det finns en hel del olika frågeställningar som är viktiga att tänka på vid allmännyttiga ideella föreningars och trossamfunds innehav av fastighet. Här reder vi ut några av frågorna.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Även ideell sektor kommer drabbas av finansiella verksamhetsskatten

Av Kristina Lundqvist, 8 december 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngVi har i tidigare artikel redogjort för förslaget om införande av finansiell verksamhetsskatt och då konstaterat att skatten kommer att träffa alla typer av företag, inte bara bank- och finanssektorn. Vad som inte har varit tydligt i debatten är att även den ideella sektorn kommer att drabbas av skatten och då framför allt av den administrativa bördan som förslaget innebär.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Positivt förslag för ideell sektor gällande sponsring

Av Kristina Lundqvist, 25 november 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansdepartementet har lämnat två positiva förslag för den ideella sektorn. Det ena förslaget innebär att ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från skatteplikt. Det andra förslaget handlar om fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Budgetpropositionen – särskilda frågor för ideell sektor

Av Kristina Lundqvist, 21 september 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyRegeringen har tagit till sig kritiken från Lagrådet avseende förslaget om att införa ett undantag i inkomstskattelagen för second hand-försäljning och anpassat förslaget. Andra förslag i budgetpropositionen som särskilt berör ideell sektor är att skattereduktion för gåva slopas och att avdragsrätten för avgifter och bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet slopas.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Lagrådet sågar förslaget om skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Av Kristina Lundqvist, 28 augusti 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyLagrådet har yttrat sig över lagrådsremissen och pekar på en rad brister i regeringens förslag till att införa ett undantag i inkomstskattelagen. Bland annat anser Lagrådet precis som remissinstanserna att kravet på återanvändning och återvinning verkar onödigt samt att lagförslaget innebär ändringar i gällande rätt och inte bara ett förtydligande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lagrådsremissen om skattefrihet för ideell second hand-försäljning är här

Av Kristina Lundqvist, 20 augusti 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansdepartementet har under sommaren arbetat intensivt med att gå igenom alla remissinstansers svar på promemorian som lämnades i maj. Det ursprungliga lagförslaget har dock inte ändrats med anledning av de synpunkter som framförts i remissvaren.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Helhetsgrepp behövs för skattefrågorna inom ideell sektor

Av Kristina Lundqvist, 3 juli 2015

 Bild_film_Maria_Ros_Jernberg_150702_ver2

Det finns många olika skattefrågor som påverkar ideell sektor idag och varje fråga hanteras separat ur ett politiskt perspektiv. Det blir därför svårt att få ordning på organisationernas skattesituation ur ett större och långsiktigt perspektiv. Perspektivet behöver lyftas så att det blir lättare att lösa de enskilda frågorna. Så sammanfattar Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lagrådsremissen om slopad skattereduktion för gåva har kommit

Av Kristina Lundqvist, 25 maj 2015

PwC-skatteradgivning-board-governanceTrots att flertalet remissinstanser har invänt mot förslaget går regeringen vidare med sitt förslag för behandling hos Lagrådet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.