<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Förändrat rättsläge avseende moms på kontrollavgifter vid parkering

EU-domstolen har i mål C-90/20 funnit att ett parkeringsbolag som tar ut kontrollavgifter för överträdelse av parkeringsföreskrifter på ...

Läs artikeln
Dela