<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Reducerad moms på elektroniska publikationer

Från och med 1 juli kommer vissa publikationer som till exempel böcker och tidningar som tillhandahålls elektroniskt att få en sänkt moms ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsrisk för hotell som används som flyktingboende

Skatteverket har i tidigare ställningstagande redogjort för sin syn på skattskyldigheten till moms vid rumsuthyrning i hotellrörelse. ...

Läs artikeln
Dela