<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Hur påverkas ditt företags momshantering av den nya fastighetsdefinitionen?

Som vi har skrivit om tidigare i Tax matters har det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ändrats vid årsskiftet. Den nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt fastighetsbegrepp inom moms - justerat lagförslag till lagrådet

Den första januari 2017 införs, som vi har berättat om tidigare, ett nytt fastighetsbegrepp på momsområdet. Efter att lagförslaget varit ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt fastighetsbegrepp inom EU medför ändringar i den svenska momslagen

På momsområdet införs ett nytt fastighetsbegrepp nästa år. De nya bestämmelserna har sin grund i en EU-förordning (nr 1042/2013). ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inget momsavdrag vid uthyrning av hem för ensamkommande flyktingbarn

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked i vilket Skatterättsnämnden bedömt att boenderum i HVB-hem (hem för vård ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsavdrag för garagebygge i samfällighetsförening

Skatterättsnämnden (SRN) har i förhandsbesked den 5 september 2014 svarat på två frågor avseende avdragsrätt för moms vid uthyrning av ...

Läs artikeln
Dela