Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.
010-212 44 44
Erik Sahlberg works with VAT at PwC's office in Västerås.
+46 10-212 44 44

erik.sahlberg@se.pwc.com

Hur påverkas ditt företags momshantering av den nya fastighetsdefinitionen?

Av Erik Sahlberg, 30 januari 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngSom vi har skrivit om tidigare i Tax matters har det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ändrats vid årsskiftet. Den nya lagstiftningen kan medföra att ett företag som innan årsskiftet tillämpat byggmomsreglerna och fakturerat utan moms inte ska göra det för tjänster som tillhandahålls efter årsskiftet. Det omvända kan också gälla.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Nytt fastighetsbegrepp inom moms - justerat lagförslag till lagrådet

Av Erik Sahlberg, 12 juli 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngDen första januari 2017 införs, som vi har berättat om tidigare, ett nytt fastighetsbegrepp på momsområdet. Efter att lagförslaget varit ute på remiss har nu regeringen överlämnat en lagrådsremiss till lagrådet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Nytt fastighetsbegrepp inom EU medför ändringar i den svenska momslagen

Av Erik Sahlberg, 27 april 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngPå momsområdet införs ett nytt fastighetsbegrepp nästa år. De nya bestämmelserna har sin grund i en EU-förordning (nr 1042/2013). Finansdepartementet har därför nyligen föreslagit ändringar i den svenska momslagen som bland annat kan påverka momsplikt vid upplåtelse och överlåtelse av fastighet, omvänd beskattning inom byggsektorn samt reglerna om jämkning av investeringsmoms.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Inget momsavdrag vid uthyrning av hem för ensamkommande flyktingbarn

Av Erik Sahlberg, 16 november 2015

PwC-skatteradgivning-Family-solid_0001_maroonHögsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked i vilket Skatterättsnämnden bedömt att boenderum i HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn utgör stadigvarande bostad. Bolaget som hyr ut boenderummen till kommunen får därför inte lyfta någon moms på kostnader som avser boenderummen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Momsavdrag för garagebygge i samfällighetsförening

Av Erik Sahlberg, 5 november 2015

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeSkatterättsnämnden (SRN) har i förhandsbesked den 5 september 2014 svarat på två frågor avseende avdragsrätt för moms vid uthyrning av parkeringsplatser i ett garage via en samfällighetsförening. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt förhandsbeskedet och tydliggjorde att byggandet av garaget i samfällighetsföreningen utgör en nödvändig förutsättning för den momspliktiga uthyrningsverksamheten.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.