<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen anser att upplåtelser av aktivitetsbaserade arbetsplatser är momspliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett nyligen avgjort förhandsbesked slagit fast att upplåtelser av aktivitetsbaserade arbetsplatser ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolen prövar reglerna om trepartshandel

EU-domstolen har ansett att reglerna om trepartshandel är tillämpliga när mellanmannen i en kedjetransaktion är registrerad för moms även i ...

Läs artikeln
Dela