<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader

Generaladvokaten har i ett yttrande föreslagit utvidgade möjligheter för avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid ett planerat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som utvecklar deras syn på när avdragsrätt för moms på kostnader för försäljning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stadigvarande bostad – nya bedömningsgrunder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en upplåtelse av lokaler till en kommun som i sin tur upplät rum till missbrukare på kort ...

Läs artikeln
Dela