Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
010-212 70 78
Fredrik Lund works with VAT at PwC’s office in Malmö. Fredrik works with international active companies in connection with restructuring and international trade.
+46 10-212 70 78

fredrik.lund@pwc.com

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader

Av Fredrik Lund, 16 maj 2018

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnaderGeneraladvokaten har i ett yttrande föreslagit utvidgade möjligheter för avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid ett planerat förvärv av ett bolag men där affären inte blivit av. Det strategiska syftet med förvärvet föreslås medföra rätt till avdrag av förvaltningstjänster. Det återstår att se om generaladvokatens yttrande får genomslag hos EU-domstolen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

Av Fredrik Lund, 2 januari 2018

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolagSkatteverket har kommit med ett ställningstagande som utvecklar deras syn på när avdragsrätt för moms på kostnader för försäljning av dotterbolag föreligger. Detta mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) i Svea Skog-målet, som vi tidigare skrivit om. Ställningstagandet ändrar Skatteverkets tidigare synsätt.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Stadigvarande bostad – nya bedömningsgrunder

Av Fredrik Lund, 7 juli 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en upplåtelse av lokaler till en kommun som i sin tur upplät rum till missbrukare på kort tid inte utgjorde stadigvarande bostad. Detta innebär att uthyrningen kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Begreppet stadigvarande bostad kommer sannolikt revideras med anledning av domen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.