Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

henrik.ivarsson@pwc.com
Hitta mig på:

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

Av Henrik Ivarsson, 26 september 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngVid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt förekommande att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till bostadsrättsföreningen för att därefter teckna ett entreprenadavtal med föreningen om uppförandet av byggnaden. Skatteverket har på senare år granskat ett stort antal Brf-projekt där de ofta landat i slutsatsen att byggbolagen allokerar för stor del av vinsten i projekten till den momsfria markförsäljningen och att de momspliktiga entreprenadtjänsterna underprissatts. Kammarrätten i Stockholm har nu underkänt Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i ett sådant Brf-projekt.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny syn på momsplikt vid upplåtelse av idrottslokaler

Av Henrik Ivarsson, 26 februari 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundySkatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som kan medföra stora momseffekter för fastighetsägare som hyr ut idrottslokaler och för idrottsklubbar som hyr eller äger sin idrottsanläggning via bolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skatteverket uttalar sig om fortsättningen av tryckerimomsärendena

Av Henrik Ivarsson, 18 januari 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundySkatteverket klargör i ett nytt ställningstagande att tryckerikunder inte ska behöva drabbas av någon momskostnad med anledning av tryckerimomsärendena, men ställer samtidigt höga krav på att tryckerikunderna aktivt vidtar civilrättsliga åtgärder för att återkräva den feldebiterade momsen från tryckeriet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Högsta förvaltningsdomstolen ger Skatteverket rätt i tryckerimomsmål

Av Henrik Ivarsson, 28 februari 2014

PwC-skatteradgivning-Report-1-solid_0001_maroonUnder 2010 ändrades momssatsen för vissa tryckeriprodukter från 25 till sex procent. Efter ändringen har många tryckerier fått den tidigare feldebiterade momsen återbetald från Skatteverket. Skatteverket har därefter krävt in motsvarande belopp från tryckerikunderna, eftersom Skatteverket anser att tryckerikunderna gjort felaktiga momsavdrag. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket rätt att vägra tryckerikunden momsavdrag, trots att tryckerikunden betalat den feldebiterade momsen till tryckeriet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.