Läs artikeln

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

Vid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt förekommande att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny syn på momsplikt vid upplåtelse av idrottslokaler

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som kan medföra stora momseffekter för fastighetsägare som hyr ut idrottslokaler ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket uttalar sig om fortsättningen av tryckerimomsärendena

Skatteverket klargör i ett nytt ställningstagande att tryckerikunder inte ska behöva drabbas av någon momskostnad med anledning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen ger Skatteverket rätt i tryckerimomsmål

Under 2010 ändrades momssatsen för vissa tryckeriprodukter från 25 till sex procent. Efter ändringen har många tryckerier fått den tidigare ...

Läs artikeln
Dela