Skattefri inkomst ett välkommet bidrag till idrottslig verksamhet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Medal-1-solid_0001_maroonHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt ett förhandsbesked där vi på PwC har bistått en klient gällande att idrottsföreningen inte är skattskyldig för ersättning från sitt dotterbolag för utförande av en tjänst med betydelse för idrottsverksamheten.

Föreningens verksamhet
En allmännyttig ideell förening med idrottsligt ändamål är ensam aktieägare till Y AB som ansvarar för korttidsuthyrning av en idrottshall där föreningens idrottsliga verksamhet bedrivs. Y AB är i sin tur moderbolag till Z AB som äger och förvaltar själva idrottshallen. Föreningen arrangerar tävlingar på nationell nivå samt träningsläger på landslagsnivå.

Avsikten är att dotterbolaget Y AB hädanefter ska betala föreningen för tillverkning av visst underlag i idrottshallen. Vissa av föreningens medlemmar med särskild kompetens ska utföra arbetet ideellt och ersättningen ska gå till idrottsverksamheten. Det är enbart fråga om underlagstillverkning i den ”egna” idrottshallen. Arbetet pågår dagligen under säsongen och föreningen äger de maskiner som behövs för underlagstillverkningen. Föreningen betalar marknadsmässig ersättning för att utnyttja hallen.Frågan till Skatterättsnämnden Föreningen vill veta om inkomsten ska undantas från skattskyldighet på grund av att den anses ha naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet (idrott). Skatterättsnämnden ansåg att inkomsten var skattefri för föreningen. Eftersom Skatteverket var av uppfattningen att den skattefria ersättningen var en otillåten resultatutjämning i koncernen överklagade myndigheten beslutet till HFD.

HFD
HFD anför att föreningens åtagande, att tillverka underlaget åt sitt dotterbolag, utgör ett direkt led i främjandet av föreningens idrottsliga ändamål. Den inkomst som föreningen erhåller uppfyller därför villkoren för skattebefrielse. Att dotterbolaget hyr ut idrottshallen även till andra påverkar inte bedömningen. HFD fastställer därmed förhandsbeskedet.

Vad kan man dra för slutsats av denna dom?
Många elitföreningar i Sverige idag bedriver sin idrottsliga verksamhet ideellt samtidigt som idrottsanläggningen ägs av ett dotterbolag. En allmännyttig ideell förening kan i vissa fall ta betalt för åtaganden gentemot sitt dotterbolag och få en skattefri ersättning om inkomsten har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.

För föreningarna kan en sådan skattefri inkomst bli ett välkommet bidrag till den idrottsliga verksamheten. En noggrann bedömning av både föreningens och aktiebolagets skattemässiga förutsättningar måste dock iakttas innan en ideell förening kan säkerställa skattefrihet på inkomsten. Kontakta gärna oss för en bedömning av Er skattesituation.

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper information om arbetet kring digital beskattning

I fredags den 31 januari publicerade OECD ett uttalande om status för arbetet kring digital beskattning (pelare 1) samt viss information om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Helg!

2019 har varit ett intressant och spännande år. Brexit, DAC6 och de nya reglerna för begränsning av ränteavdrag är några av de stora ...

Läs artikeln