<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Pillar II - Rapport från OECD om lättnadsregler

Endast några dagar efter att EU-direktivet om Pillar II formellt antagits av ministerrådet så publicerade OECD en rapport, Safe Harbours ...

Läs artikeln
Dela