Sammanfattning från Almedalen: Konkurrenskraftiga bolagsskatter

‹ Tillbaka till artiklarna

Bolagsskatter_2014-07-01-10.32_150x150Hur ska svenska företag men även politiker agera och navigera i den konkurrensutsatta skattemiljön? Hur kan en svensk bolagsbeskattning se ut som underlättar? Detta var några av de frågeställningar som panelen diskuterade på dagens andra skatteseminarium Konkurrenskraftiga bolagsskatter.

Jörgen Haglund, skatterådgivare på PwC lade grunden för diskussionen genom att beskriva de senaste årens skattehändelser och det arbete som nu sker globalt inom OECD med BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) och i Sverige Företagsskattekommitténs förslag som presenterades i mitten av juni.

På första frågan om vad utmaningarna med bolagsskatten är svarade Magnus Johnsson, ansvarig för skatteavdelningen på PwC att det i grunden inte är bolagsskatten i sig som är det stora problemet.
”Ett företag betalar uppåt 30 olika skatter, där egentligen bolagskatten är en relativt liten del. Man borde prata om helheten ur ett företagsperspektiv.”

Leif Jakobsson, vice ordförande i skatteutskottet ansåg att moralfrågan inte hör hemma i skattedebatten.
”Följer man reglerna i det gällande skattesystemet ska det räcka.”

Henrik von Sydow, ordförande i skatteutskottet höll med om att moralfrågan måste tas med i lagstiftningen. Juridik är jämställt med etik.

Johan Bygge, COO på EQT lyfte fram behovet att från lagstiftarens sida komma i kapp näringslivet. Om man som EQT investerar i företag och räknar på en långsiktig avkastning är det viktigt med förutsägbarhet.

Bland de i panelen som deltog i Företagsskattekommitténs arbete var det tydligt att det finns olika uppfattningar av finansieringen av förslaget och särskilt gällande halveringen av underskottsavdraget.

Annika Fritsch, skattexpert på Företagarna satt i publiken och poängterade att förslaget inte är nyckelfärdigt och att det måste förenklas. Det är extra svårt för mindre företag och entreprenörer att ta ställning till förslaget.

”Förenkling behövs och självklart kan inte underskottsavdragen konfiskeras."

Leif Jakobsson fortsatte med att den politiska förankringen av förslaget inte är fullständig. Man vill avvakta remissvar men också ha en diskussion inom de två blocken om det här verkligen är ett bra sätt att hantera problemet eller om det finns andra lösningar som samtidigt stimulerar och främjar investeringar i Sverige.

Gällande BEPS-projektet lyfte Krister Andersson, skatteansvarig på Svensk Näringsliv, fram att Sverige delvis har spelat en periferi roll i jämförelse med de stora drivande länderna inom OECD. Sveriges syn på önskade förändringar skiljer sig väsentligt från de stora ländernas skatteagenda och förslag till följd av BEPS projektet. Detta kan därför leda till regler som inte alltid är till fördel för Sverige.

Bolagsskatter_2014-07-01-10.33_600x

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Har du koll på Norges obligatoriska SAF-T-rapportering?

Sedan den 1 januari 2020 kan den norska skattemyndigheten begära in en så kallad SAF-T-rapport. Det är en digital rapport för skatt, moms ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna - förenklingsregeln kan väl tillämpas för alla små och medelstora bolag?

När de nya ränteavdragsreglerna trädde i kraft trodde nog de flesta att små och medelstora bolag skulle tillämpa förenklingsregeln. Men ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga ...

Läs artikeln