Förslag om nollränta på skattekontot

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeI januari 2016 uppskattade Skatteverket att det finns cirka 22 miljarder kronor mer på skattekontot än vad som kan motiveras med inbetalda skatter och avgifter. Med anledning av det har Finansdepartementet nu lämnat förslag på att intäktsräntan på skattekontot ska vara 0 kronor.

Räntan på skattekontot är som lägst 0,5625 procent och skattefri. Detta motsvarar en skattepliktig ränta på 0,72 procent för aktiebolag och 0,8 procent för fysiska personer.

Eftersom intäktsräntan är skattefri är det en hög avkastning jämfört med andra alternativa sparformer. Enligt Finansdepartementet är det just detta som gör att många använder skattekontot för kapitalplaceringar. De understryker även att skattekontot inte är avsett för sparande och bör inte heller vara ränteledande.

Med anledning av de ökade kapitalplaceringarna på skattekontot har Finansdepartementet nu lämnat förslag på att intäktsräntan på skattekontot ska vara 0 kronor. Förslaget förväntas minska statens ränteutgifter med cirka 730 miljoner kronor, men även minska kostnader för att tillgodose statens upplåningsbehov genom att Riksgälden tydligare kan beräkna det framtida lånebehovet.

I förslaget omnämns även att nollräntan kan komma att följa det allmänna ränteläget när det stiger, men att intäktsräntan ska ligga lägre än räntan i traditionella sparformer. På så vis minskas skattekontots attraktivitet som kapitalplacering. Intäktsräntan på skattekontot ska dock aldrig kunna understiga 0 kronor och resultera i en negativ ränta ifall ränteläget sjunker.

Finansdepartementets förslag ska nu remitteras till den 15 april 2016. De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Har du frågor om skatt?

Dennis Bettaieb

Dennis Bettaieb

Dennis Bettaieb arbetar på PwC:s kontor i Solna med skatterådgivning för främst ägarledda företag. Dennis har tidigare bland annat arbetat på Skatteverket med skatteprocesser.
010-213 06 64
Dennis Bettaieb work at PwC's office in Solna with tax issues such as taxation of owner-managed companies. Dennis has previously worked at the Swedish Tax Agency with tax litigation.
+46 10-213 06 64

Lämna en kommentar