Amerikansk skattereform i antågande

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0002_burgundy.pngMycket tyder nu på att en amerikansk skattereform kan vara på gång. Kanske redan från kommande årsskifte. Huvudsyftet med reformen skulle vara att stärka amerikanska bolags konkurrenskraft och stärka den inhemska ekonomin. Men även fysiska personer väntas omfattas av en reform.

President Donald Trump gick som bekant till val på att sänka den amerikanska bolagsskatten från dagens 35 procent till 15 procent. Samtidigt ville han införa någon form av importskatt på utländska varor och tjänster för att skapa jobb i USA. På detta reagerade omvärlden starkt, liksom även amerikanska företag som säljer importerade produkter. All produktion kan inte förläggas till USA. Därtill kom att utländska insatsdelar ofta används även om fabriker flyttas till USA.

I ett besked under sensommaren den 27 juli har nu Vita huset meddelat att denna importskatt inte längre är aktuell. Samtidigt har en grupp om sex ledande politiker, ”The Big Six”, bildats för att ta fram ett reformförslag. Dessa träffas nu varje vecka. De har satt upp sex utgångspunkter för det förslag som de avser att presentera.

Vid en stor internationell skattekonferens med International Fiscal Association diskuterades dessa utgångspunkter och de politiska och ekonomiska förutsättningarna för en reform. Att en reform nu sannolikt är att vänta stöds av att finansministern Steven Mnuchin vid flera tillfällen, senast häromdagen, talat om att en reform kommer. Kanske redan från årsskiftet. Andra menar dock att 2019 är mer sannolikt. Om man lyckas sänka bolagsskatten ända ner till 15 procent är dock osäkert.

Här är sex utgångspunkter som satts upp för reformen. Notera att dessa avser den federala skatten. Punkterna är mycket allmänna, men detaljförslag diskuteras redan.

  • Sänkt bolagsskatt från 35 procent till om möjligt 15 procent. Många räknar dock med att man inte når längre än 20–25 procent. Det är tveksamt om sänkningen kommer att omfatta rena tjänsteföretag som beskattas på individnivå, det vill säga handelsbolagsbeskattas.
  • Någon form av ränteavdragsbegränsning, så som diskuteras inom BEPS och nu även i Sverige.
  • Någon form av skatterabatt om vinster utanför USA tas hem för att skapa investeringar och jobb i USA.
  • En lägre skattesats för mindre företag så att dessa kan konkurrera med större företag.
  • En sänkning av inkomstskatten för amerikanska familjer. Bolag som handelsbolagsbeskattas får sänkt skatt på detta sätt.
  • Den diskuterade importskatten är inte längre aktuell. Detta är positivt för svenska bolag.

Senast USA genomförde en stor skattereform var 1986.

En utmaning, och ett problem, med en reform som sänker skatten är att den måste ha stöd av 60 av 100 senatorer för att vara permanent. I annat fall måste reformen tidsbegränsas till tio år. I senaten just nu har Trump endast stöd av 52 republikanska senatorer. Tidsbegränsas en skattereform av denna omfattning till tio år så begränsas även effekten av densamma. När effekterna väl kommer ska den i så fall upphöra. Hur kommer amerikanska företag då att agera?

Utgångspunkterna angav inga skattesatser i detta skede. Inte heller någon finansiering.

En konkret fråga för svenska bolag verksamma i USA att följa är hur verksamheten ska finansieras.

Kommentar

Det nya och intressanta i detta är att den tunga gruppen The Big Six nu bildats och att dessa, enligt uppgift, träffas varje vecka för att lotsa frågan framåt. Därtill har finansministern investerat mycket politisk prestige i frågan. Detta tyder på att något nu verkar vara på gång. Det var även den samstämmiga uppfattningen på de tre seminarier där skattereformen diskuterades på konferensen. Även om arbetslösheten i USA är låg behöver Trump skapa jobb som genererar hög produktivitet och därmed utrymme för högre löner i USA. Ökade investeringar behövs i USA.

Utmaningarna är den ”traditionella” splittringen bland republikanerna, finansieringen och att företag tillhör olika branscher som har olika intressen i utformningen av en ny reform. Dessa kan mobilisera starka lobbyinsatser. Olika delar av USA har också olika intressen beroende av hur näringslivet ser ut i olika delstater. Därtill kommer tio års begränsningen som spökar om man inte når 60 delstatssenatorer. Hur kommer företag att reagera på det senare? Anpassning nu, återställare senare? Kommentaren från PwC i USA var att en sådan regel skulle vara en fälla, kommer regeln att fungera?

Att något nu måste göras i USA är helt klart. Den amerikanska bolagsbeskattningen är föråldrad med en skattesats på 35 procent och skattefrihet i USA om vinster i andra länder inte tas in i USA. Men det har man insett under i vart fall tio år utan att ro frågan i hamn. Nu har dock mer politisk prestige investerats i frågan och anslaget är bredare.

PwC i Washington bevakar givetvis frågan löpande och nära. Nästa lägesrapport från The Big Six väntas i oktober.

Har du frågor om skatt?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln