Rivstart för skattefrågan i Almedalen

Almedalen_rosor_2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Almedalen_rosor_2018Det märks att det är valår i årets Almedalen. Även om det generellt sett går bra ekonomiskt för Sverige just nu så har debatten kring vilka företagsskattefrågor som är viktiga för ägare och näringsliv rivstartat här i Visby. Vad behövs för att fortsätta att utveckla och stärka entreprenörskap och företag? Eller annorlunda uttryckt, skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av den gemensamma välfärden?

Först ut på måndagen var Svenskt Näringsliv som ställde frågan ”Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga?”. En fråga som utan tvekan besvarades med ett tydligt nej av publiken. Ett nej som också backas upp i arrangörens rapport ”Ägarskatterna, konkurrenskraften och välståndet”.

Johan Lidefelt, nationalekonom hos Svenskt Näringsliv, konstaterade att modern nationalekonomisk forskning tydligt visar att ägarskatter, liksom nivån på bolagsskatten, påverkar viljan hos ägare att göra långsiktiga investeringar. Det faktum att det svenska skattetrycket på utdelning och kapital ligger i topp vid en internationell jämförelse påverkar därför både Sveriges konkurrenskraft om företagen och det svenska företagandet negativt. Svenskt Näringsliv föreslår en reform för att främja risktagande, entreprenörskap och konkurrenskraft. Mer konkret – sänkt skatt på utdelning och kapitalvinster från 30 till 20 procent. Utöver det bör lättnader för till exempel. grundare och privata och professionella investerare utredas.

Strax därefter ställde Stiftelsen Entreprenörskapsforum och organisationen Företagarna frågan, och gav även svaren, Så bör en skattepolitik se ut som främjar innovation och entreprenörskap! En lika konkret som kaxig rubrik som gav höga förväntningar.

Patrick Krassén, skatteexpert på Företagarna, inledde med fem punkter:

  • Fortsatt reformering av 3:12-reglerna.
  • Fungerande beskattning av optioner till anställda.
  • Sänkta arbetsgivaravgifter.
  • Inför ett kraftigt incitament för företagsinvesteringar.
  • Inför en innovationsbox (patentbox) för investeringar i patent och andra immateriella rättigheter. Förebilden är internationell och ger lägre bolagsskatt på vinster från tillgångar som utvecklats inom boxen.

Den stora principfrågan efter valet är om en stor skattereform ska sättas igång eller om man bör gå fram via gradvisa förändringar av skattesystemet?

Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH och forskare på Entreprenörskapsforum pekade på sambandet mellan ett högt skattetryck och nivån på entreprenörskap. Sänkningen av skattetrycket bör fortsätta och ett innovationspolitiskt ramverk införas, var hans svar på frågan.

Åsa Hansson, skatteforskare i Lund och engagerad i både Företagsskatteutredningen och av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) var tydlig med att dagens skattesystem gynnar större aktiebolag och pekade på:

  • Låg bolagsskatt.
  • Generösa ränteavdrag.
  • Avdrag för förluster får endast göras mot framtida vinster.
  • Ägare har en hög skatt på utdelning, särskilt de som omfattas av 3:12-reglerna.

Åsa vill därför se en övergripande skattereform.

Politiken genom Cecilia Widegren (Moderaterna) och Erik Ezelius (Socialdemokraterna), hade inte lika tydliga svar. Moderaterna vill ha fler jobbskatteavdrag, sänka bolagsskatten och underlätta generationsskiften i företag. På sikt vill Cecilia se en ny skattereform. Erik vill införa det paket till ändrade 3:12-regler som han fick backa ifrån förra året. Han vill även se fler och större skattebaser för att utveckla välfärden. Politiken polariseras således inför valet!

På tisdagen kommer frågan om behovet av en ny skattereform att diskuteras ingående på ett seminarium som SNS håller, Skatter i en globaliserad värld. Medverkar gör flera av dem som var med och genomförde 1990 års stora skattereform samt bland annat Rune Andersson och Annika Winsth. SNS driver ett forskningsprojekt kring behovet av en ny stor skattereform, hur kan det svenska skattesystemet anpassas till en ny tid med nya förutsättningar? Varför behövs en ny stor omläggning av skattesystemet, hur gjorde vi då och varför kan vi inte klara av det igen, är de näst intill retoriska frågorna som SNS reser. Intressant! SNS:s forskningsledare Mikael Witterblad leder diskussionen.

Årets Almedalsvecka har således rivstartat - fullt av intressanta skattefrågor för både ägare och bolag. Håll dig uppdaterad på vad som händer här på Tax matters!

Har du frågor om skatt?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Lämna en kommentar