Skatteförslag i den nya energiöverenskommelsen

PwC-skatteradgivning-Wind-Turbines-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Wind-Turbines-solid_0002_burgundy.pngSocialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har den 10 juni 2016 ingått den så kallade energiöverenskommelsen som bland annat innehåller förslag på slopad skatt på termisk effekt i kärnkraftverk och sänkt fastighetsskatt på vattenkraft samt höjning av energiskatt.

De förslag på skatte- och styrmedelsområdet som återfinns i energiöverenskommelsen är i korthet följande.

Sänkt skatt på termisk effekt i kärnkraftverk och fastighetsskatt på vattenkraft

  • Skatten på termisk effekt avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. Skatteintäkterna från skatten på termisk effekt uppgår till cirka 5 miljarder kronor per år med nuvarande skattesats.
  • Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå som för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent. Skatten ska sänkas stegvis under en fyraårsperiod med start 2017. Fastighetsskatten på vattenkraftverk höjdes från och med år 2011 med 0,6 procent från 2,2 procent till 2,8 procent av taxeringsvärdet på fastigheten. Skatteintäkterna från fastighetsskatten på vattenkraft uppgår till cirka 6 miljarder kronor per år.

Höjning av energiskatt

Finansiering av den slopade skatten på termisk effekt och sänkningen av fastighetsskatt på vattenkraft ska ske genom en höjning av energiskatten. Elintensiv industri ska undantas.

Energiskatten på el uppgår för budgetåret 2016 till 21,4 miljarder kronor per år.

Elcertifikatsystem och program för energieffektivisering (PFE)

Vidare ska elcertifikatssystemet förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning i systemet ska göras fram till 2020, enligt vad som framgår i överenskommelsen. Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 136 TWh år 2015. Elproduktionen under 2015 blev 158 TWh, vilket är den näst största årsproduktionen någonsin i Sverige.

Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin, motsvarande det tidigare avskaffade PFE-systemet (programmet för energieffektivisering), föreslås införas om det är möjligt att hitta en ansvarsfull finansiering.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln