Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Näringslivets skattedelegation 100 år! ‹ Tillbaka till artiklarna

Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar under de gångna åren och sedan blickade framåt. Budskapet var att Sverige återigen behöver ett antal skattereformer för att stärka och utveckla välfärden.

Ordföranden i delegationen, Staffan Bohman, sammanfattade ur sin debattartikel i SvD den 22 november: Efter millennieskiftet skedde många förbättringar i Sverige. Skatten på arbete sänktes, arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna slopades, bolagsskatten har sänkts och fåmansföretagare har fått rimligare skatteregler. Detta under regeringar av skiftande färg. Nu är det dags att gå vidare. Arbete, sparande, risk och entreprenörskap måste främjas liksom internationell konkurrenskraft och rättssäkerhet.

Bakgrunden var ett ekonomiskt underlag som presenterades av professor John Hassler. Han visade har produktiviteten i Sverige mätt som BNP per person sjunkit successivt sedan 1970-talet, för att nu vara rekordlåg. Detta håller inte om vi ska behålla vår nivå på välfärden enligt John Hassler. Han presenterade även förslag till en Svensk modell 3.0 för att öka innovation och tillväxt som även rymde fler frågor än skatt. Frågan varför Sverige inte längre ligger i topp när det gäller tillväxt besvarade han genom att citera den förre LO-ekonomen P-O Edin, ”framgång föder dumhet”.

Jacob Wallenberg, vars farfar var med och grundade skattedelegationen, erinrade om att termen Dialog burit frukt under 100 år. Så bör den göra även framöver. I en globaliserad värld måste Sverige excellera! Världens högsta marginalskatt bär inte frukt utan måste sänkas för de 1,3 miljoner inkomsttagare som betalar statlig inkomstskatt. Jacob Wallenberg pekade vidare på att särskilt småbarnsföräldrar har hög livskvalitet i Sverige. För att värna och ta fasta på det och andra välfärdsfrågor måste vi lösa de utmaningar som Sverige nu står inför. Hans Stråberg, ordförande i Atlas Copco och SKF, fyllde på med att även bolagsskatt och skattetryck måste fortsätta sänkas.

Kommentar

Sammantaget var detta en stark skattemanifestation från näringslivet. Ett upprop för Sverige! En tillfällighet var det att Sverige nu saknar både regering och budget varför den kastade handsken lätt kan plockas upp.

I Näringslivets Skattedelegation ingår Svenskt Näringsliv, Bankföreningen, Svensk Industriförening, Svensk Försäkring, Fastighetsägarna och Stockholms Handelskammare.

I anslutning till jubileet har antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet och välstånd givits ut. Skriften innehåller ett 15-tal aktuella skatteartiklar för den skattepolitiskt intresserade.

Har du frågor om skatt?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar