Förslag om ändringar av beskattningen av solel

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1.pngRegeringen presenterade i veckan ett nytt förslag för att förbättra skattesituationen för solel. Förslaget innebär att den producent som har flera mindre anläggningar som tillsammans har en effekt som uppgår till 255 kW eller mer får sänkt skatt från 29,5 öre/kWh till 0,5 öre/kWh för egenproducerad el som förbrukas av producenten själv. Skattesänkningen uppnås genom avdrag i punktskattedeklarationen.

För att avdrag ska medges måste elen produceras och förbrukas inom ett visst ledningsnät hos producenten och får inte överföras till ett koncessionspliktigt elnät. Vidare får storleken på varje anläggning inte vara 255 kW eller mer. Sänkningen föreslås ske vid halvårsskiftet 2017.

Idag undantas el som framställs i anläggningar som är mindre än 255 kW från energiskatt om den sammanlagda effekten av producentens anläggningar uppgår till mindre än 255 kW. Undantaget från energiskatt är begränsat till el som produceras och förbrukas inom ett visst ledningsnät hos producenten. Detta åstadkoms genom att undantaget från skatteplikt inte gäller för el som överförs till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av ellagen. Det befintliga undantaget föreslås vara kvar.

 Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln