<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattebefrielse för biodrivmedel

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeEU-kommissionen har godkänt en förlängning av den svenska skattebefrielsen av biodrivmedel. För biogas som drivmedel gäller beslutet till och med utgången av 2020 och för övriga biodrivmedel gäller beslutet till och med utgången av 2018. Det finns även ett krav på anläggningsbesked för skattebefrielse för biodrivmedel från den 1 januari 2016.

Skattebefrielsen för biodrivmedel

Kommissionen har tidigare slagit fast att den svenska skattebefrielsen av biodrivmedel utgör statligt stöd eftersom skattebefrielsen minskar statens skatteintäkter och därmed finansieras med statliga medel. Dock bedömer kommissionen att stödet är förenligt med den inre marknaden.

Sverige har åtagit sig att lämna årliga övervakningsrapporter till kommissionen och att anpassa skattebefrielsen om så behövs för att undvika överkompensation i framtiden.

Biogas som drivmedel befrias helt från energi- och koldioxidskatt till och med utgången av 2020.

Övriga biodrivmedel som omfattas av beslutet befrias till och med utgången av 2018 helt från koldioxidskatt och för energiskatten gäller från och med den 1 januari 2016 skattebefrielse eller skattenedsättning enligt följande.

  • 74 procent energiskattenedsättning för etanol till låginblandning
  • 100 procent energiskattbefrielse för biodrivmedel till låginblandning utom etanol
  • 8 procent energiskattenedsättning för fettsyrametylestrar (FAME) till låginblandning
  • 100 procent energiskattbefrielse för biodrivmedel till låginblandning utom FAME
  • 50 procent energiskattenedsättning för FAME till höginblandning
  • 73 procent energiskattenedsättning för etanol (E85) till höginblandning
  • 100 procent energiskattbefrielse för flytande biodrivmedel till höginblandning utom etanol och FAME
  • 100 procent energiskattbefrielse för hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, så kallade HVO

Krav på anläggningsbesked för skattebefrielse för biodrivmedel från den 1 januari 2016

Skattebefrielsen, och därmed avdragsrätten för den som är skattskyldig, gäller dock endast under förutsättning att den skattskyldige kan visa att biodrivmedlet är producerat i en anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven. För detta ändamål måste en ansökan om så kallat anläggningsbesked skickas in till Energimyndigheten innan årsskiftet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nödintervention från EU-kommissionen - intäktstak genom marginalskatt föreslås för elproducenter

EU-kommissionen föreslår att ministerrådet ska anta en förordning om ett intäktstak för elproducenter som har låga fasta kostnader, såsom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på skatteåtgärder med anledning av den rådande effektsituationen

Finansdepartementet har med anledning av ändrade förutsättningar för den europeiska elmarknaden tagit fram en promemoria med två förslag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax matters önskar trevlig sommar!

Under våren har intresset varit stort för frågor relaterade till höstens riksdagsval, hållbarhet och för ett stort antal andra viktiga ...

Läs artikeln