Ansökan kan nu göras om frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngRiksdagen har beslutat att den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning (minst 20 GWh per år) får godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av elförbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall. De storförbrukare som berörs kan ansöka om frivillig skattskyldighet från och med idag, 15 december 2016.

Från och med årsskiftet kommer elleverantören att fakturera elförbrukaren oreducerad skatt om 29,5 öre per kWh. Energiskatten på el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall är 0,5 öre per kWh. Elförbrukaren får därefter ansöka om återbetalning av mellanskillnaden, det vill säga 29 öre per kWh.

Den som är registrerad som frivilligt skattskyldig redovisar och betalar själv energiskatt till Skatteverket på den el man förbrukar. Det kan därför innebära en fördel likviditetsmässigt att vara registrerad som frivillig skattskyldighet eftersom inköp av el från elleverantören då sker utan energiskatt.

Regeln om att man kan ansöka om frivilligt skattskyldig träder alltså i kraft idag. Ett beslut om frivillig skattskyldighet gäller från beslutsdatum eller från senare ansökt tidpunkt. Enligt uppgift från Skatteverket kommer ett beslut om frivillig skattskyldighet inte att gälla retroaktivt. Detta innebär att den som vill vara frivilligt skattskyldig från den 1 januari 2017 behöver lämna in sin ansökan relativt omgående.

Den som inte är registrerad som frivilligt skattskyldig kan istället ansöka om återbetalning av energiskatten på el, detta görs årsvis i efterhand.

Den vars förbrukning uppgår till 250 000 kWh i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall kan registrera sig för att kunna ansöka om återbetalning kvartalsvis i efterhand.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln