Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter ‹ Tillbaka till artiklarna

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkterSkatt föreslås införas på nikotinhaltiga vätskor som används i e-cigaretter, samt på andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Produkter som klassas som läkemedel eller medicintekniska produkter föreslås inte omfattas av skatten. Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare konstaterat att e-cigaretter inte kan anses vara läkemedel men exempelvis nikotintuggummin och liknande produkter anses vara läkemedel och kommer inte att beskattas. Den nya skatten kommer enligt förslaget inte heller att omfatta narkotika, hälsofarliga varor eller varor som redan är belagda med tobaksskatt.

De nikotinhaltiga vätskorna föreslås beskattas med 2000 kronor per liter, och andra nikotinhaltiga produkter föreslås beskattas med 200 kronor per kilogram.

Skattskyldig blir enligt förslaget den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet kommer varor som en enskild person själv transporterar till Sverige för personligt bruk att undantas.

Skattskyldigheten föreslås inträda vid tillverkning, införsel eller import av en skattepliktig vara. Liksom för många andra punktskatter föreslås ett system med godkända lagerhållare införas för vilka tidpunkten för skattskyldighetens inträde kan skjutas upp.

Under vissa angivna förutsättningar kommer enligt förslaget möjlighet till avdrag och återbetalning att finnas.

Observera att det är kort tid till den 1 juli 2018 då skatten föreslås träda i kraft.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger momsavdrag för solcellsanläggning

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att momsavdragsförbudet för stadigvarande bostad inte omfattar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel

Som vi har nämnt i tidigare artiklar på Tax matters har EU beslutat om vissa ändringar i mervärdesskattedirektivet, så kallade “quick ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbinarium: Nya momsregler i den digitala ekonomin

Nu är det snart dags för nästa del i PwC:s globala webbserie gällande moms och den digitala ekonomin. Det äger rum 6 november 2019. I ...

Läs artikeln