Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter ‹ Tillbaka till artiklarna

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkterSkatt föreslås införas på nikotinhaltiga vätskor som används i e-cigaretter, samt på andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Produkter som klassas som läkemedel eller medicintekniska produkter föreslås inte omfattas av skatten. Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare konstaterat att e-cigaretter inte kan anses vara läkemedel men exempelvis nikotintuggummin och liknande produkter anses vara läkemedel och kommer inte att beskattas. Den nya skatten kommer enligt förslaget inte heller att omfatta narkotika, hälsofarliga varor eller varor som redan är belagda med tobaksskatt.

De nikotinhaltiga vätskorna föreslås beskattas med 2000 kronor per liter, och andra nikotinhaltiga produkter föreslås beskattas med 200 kronor per kilogram.

Skattskyldig blir enligt förslaget den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet kommer varor som en enskild person själv transporterar till Sverige för personligt bruk att undantas.

Skattskyldigheten föreslås inträda vid tillverkning, införsel eller import av en skattepliktig vara. Liksom för många andra punktskatter föreslås ett system med godkända lagerhållare införas för vilka tidpunkten för skattskyldighetens inträde kan skjutas upp.

Under vissa angivna förutsättningar kommer enligt förslaget möjlighet till avdrag och återbetalning att finnas.

Observera att det är kort tid till den 1 juli 2018 då skatten föreslås träda i kraft.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln