Förslag till skatt på plastbärkassar

TM_kvinna-forklarar ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020.

Läs även: Skatt på plastpåsar – vad gäller?

Enligt förslaget ska skatten tas ut med tre kronor per plastbärkasse av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. För mindre plastbärkassar, som exempelvis påsar som finns vid grönsaksavdelningen i en matbutik, föreslås att skatten tas ut med 30 öre per kasse. Förslaget är vidare att skatten inte ska omfatta plastkassar som är avsedda för att användas som exempelvis sop- och fryspåsar.

Förslaget gör inte någon skillnad på om en plastbärkasse har fossilt ursprung eller är från förnybara källor. Motivet till detta anges vara att det blir en administrativ börda att göra en uppdelning.

På skatten tillkommer moms med 25 procent. Totalt beräknas skatten ge staten 2,9 miljarder kronor per år i ökade skatteintäkter.

Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga plastbärkassar i Sverige, yrkesmässigt låter föra in eller tar emot skattepliktiga plastbärkassar från annat EU-land eller yrkesmässigt importerar skattepliktiga plastbärkassar.

Skattskyldigheten inträder vid tidpunkten för tillverkning, införsel, mottagande respektive import. Bestämmelser om uppskjuten skattskyldighet för godkända lagerhållare införs, i likhet med regelsystemen för andra punktskatter.

Ovanstående förslag ingår som en av åtgärderna i punkt 37 i januariöverenskommelsen. Vidare anges att en avgift/skatt på engångsartiklar ska införas från budgetpropositionen 2021. I samma punkt anges även att spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom ett förbud mot mikroplaster i fler produkter och ett förbud mot onödiga plastartiklar. Här ska en utredning tillsättas under 2019 och det anges att lagstiftning ska vara på plats från den 1 januari 2022. Av intresse är även att det av punkten 35 i januariöverenskommelsen framgår att en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor ska införas från budgetpropositionen 2021.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln