Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Kvinna handlar grönsaker ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi svarar på några vanliga frågor.

Vi har tidigare publicerat en artikel om regeringens förslag om en ny skatt på plastbärkassar. Nu har skatteutskottet meddelat att det ställer sig bakom förslaget. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020 men föreslås tillämpas på skattskyldighet som inträtt först efter sista datumet i april 2020, med undantag för registrering som lagerhållare som kan göras från den 1 mars 2020.

Varför införs en skatt på plastbärkassar?

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) har Sverige en skyldighet att säkerställa en förbrukningsnivå som inte överstiger 90 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2019 samt 40 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2025.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Vilka påsar beskattas och hur mycket?

För att omfattas av skatten ska plastbärkassen bestå av plast, det vill säga polymer, i mer än försumbar omfattning, med eller utan handtag. Skatten omfattar plastbärkassar som ska användas av konsumenter för packning av varor och som inte är avsedda för varaktigt bruk. Skattesatsen uppgår till tre kronor per kasse. Kassar med en väggtjocklek som är mindre än 15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter omfattas däremot av den lägre skattesatsen om 30 öre per plastbärkasse.

Vem ska betala skatten?

Skattskyldigheten omfattar den som inom Sverige yrkesmässigt

  • tillverkar plastbärkassar
  • för in eller tar emot plastbärkassar från ett annat land inom EU
  • importerar plastbärkassar.

Ett undantag från skattskyldighet gäller vid införsel, mottagande och import av plastbärkassar om antalet inte överstiger 40 per tillfälle. Kravet på yrkesmässighet innebär att fysiska personer är undantagna från skattskyldighet förutsatt att varorna endast är för personligt bruk.

Ett system med lagerhållare som innebär att skattskyldigheten skjuts upp till ett senare tillfälle föreslås också, precis som för flertalet andra punktskatter.

Skatteverket blir beskattningsmyndigheten i samtliga fall förutom vid import från länder utanför EU, där blir Tullverket beskattningsmyndighet.

Läs mer om skatten på plastbärkassar på PwC:s webbplats.

Fredrik Jonsson och Julia Shao

Fredrik Jonsson och Julia Shao

Fredrik Jonsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Fredrik Jonsson and Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Fredrik specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Fredrik: +46 10 212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdragsrätt för moms på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

I ett förhandsbesked från den 8 juni 2020 uttalar Skatterättsnämnden (SRN) att avdragsrätt föreligger för ingående moms på inköp och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny momslag ska bli mer strukturerad och språkligt moderniserad

En ny momslagstiftning föreslås träda i kraft i Sverige från och med 2022. Syftet är att genomföra en författningsteknisk översyn av ...

Läs artikeln