Förslaget till skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror – detta gäller

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngRegeringen har föreslagit en ny skatt på kemikalier i viss elektronik och vissa vitvaror. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017 och tillämpas från och med den 1 juli 2017. De förväntade skatteintäkterna bedöms uppgå till 2,4 miljarder kronor årligen.

Tillämpningsområde – beskattningsbara varor och skattesatser

I lagtexten anges ett stort antal KN-nummer, eller tullnummer, för de varor som föreslås beskattas. De varor som anges delas beskattningsmässigt upp i två kategorier och är i huvudsak följande:

Kategori 1

Ugnar, mikrovågsugnar, kylskåp, frysar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare och dammsugare. För denna kategori varor är skattesatsen 8 kronor per kilo på nettovikten av varan. Dock är skatten maximalt 320 kronor per produkt.

Kategori 2

Mobiltelefoner, hemtelefoner, trådlösa telefoner, routers, trådlösa nätverk, CD-spelare, DVD-spelare, radioapparater, TV, tv-dioder, datorer, bärbara datorer, datorskärmar, surfplattor och spelkonsoler. För denna kategori varor är skattesatsen 120 kronor per kilo på nettovikten av varan. Även här finns det ett tak på skatten om maximalt 320 kronor per produkt.

Beskattningsbara personer och skattskyldighetens inträde

Skatt tas ut för både tillverkade och importerade varor.

Som huvudregel är de beskattningsbara personerna tillverkare och importörer. Det finns även en möjlighet att bli skattskyldig genom att registrera sig som godkänd lagerhållare. Den som registrerats som lagerhållare har möjlighet att skjuta upp skattskyldighetens inträde till när varan:

  1. Säljs till en icke beskattningsbar person;
  2. Flyttas till försäljningsställe;
  3. Varan tas ut för annat ändamål än försäljning, det vill säga normalt egen användning av varan.

Skatt tas även ut om godkännandet som lagerhållare återkallas.

En konsekvens av utformningen av lagstiftningen är att det inte finns någon möjlighet att få tillbaka skatt om varan exporteras av någon som inte är godkänd lagerhållare.

Skatteavdrag

Det kommer att finnas möjlighet till avdrag med 50 procent för den elektronik som inte innehåller additivt tillsatta föreningar av brom eller klor. För elektronik som dessutom inte innehåller additivt tillsatta föreningar av fosfor eller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar kommer det finnas möjlighet till avdrag med 90 procent.

Om en brom-, klor- eller fosforförening är additivt eller reaktivt tillsatt framgår av en bilaga till lagen.

Undantag från skatt

I lagförslaget anges några undantag från beskattning. Skattepliktiga varor som säljs av en utländsk säljare till en konsument i Sverige, och levereras från utlandet, kommer bland annat att vara undantagna.

För den som är godkänd som lagerhållare gäller undantag från skatt om:

  1. Skatt tidigare har tagits ut för varan;
  2. Varan exporterats;
  3. Varan har blivit fullständigt förstörd genom oförutsedda händelser eller force majeure;
  4. Varan har återanvänts vid tillverkning av skattepliktig vara.

Seminarium i Stockholm

Den 16 november håller PwC ett frukostseminarium där vi går igenom regeringens förslag till ny skatt på kemikalier i viss elektronik och vissa vitvaror.

 Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln