PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen – Förslag på förändringar inom energi- och miljöskatteområdet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Forest-solid_0001_maroonRegeringen följer nu upp sina förslag i höstbudgeten med nya förslag. Bland annat föreslås höjd effektskatt för kärnkraft samt höjd skatt på bekämpningsmedel och naturgrus. De förslag inom energiskatteområdet som kommer att få störst inverkan presenterades dock för några veckor i förslag inför höstens budgetproposition.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer föreslås höjas från 12 648 kronor till 14 770 kronor per megawatt och månad av den högsta tillåtna termiska effekten i en kärnkraftsreaktor.

Det avdrag som medges när en reaktor varit ur drift under en sammanhängande period som överstiger 90 kalenderdygn justeras samtidigt från 415 kronor till 485 kronor för att avspegla den nya skattesatsen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Höjd skatt på bekämpningsmedel

Skatten på bekämpningsmedel föreslås höjas från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Höjd skatt på naturgrus

Skatten på naturgrus föreslås höjas från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner genomförs inte

Nedsättningen av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner med anledning av skogsbranden i Västmanland genomförs inte. I stället föreslås att ett motsvarande stöd ges till de skogsmaskinsägare som arbetar med att transportera bort virke ur det brandskadade området.

Skatt på flygresor föreslås utredas

Regeringen anser att flyget i högre utsträckning ska bära sina egna klimatkostnader. Regeringen bedömer därför att en skatt på flygresor bör utredas.

Fordonsbeskattning – bonus malus-system föreslås utredas

Regeringen avser att utreda hur ett så kallat bonus malus-system kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus och fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt. Målet är att systemet ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Förslag inför höstens budgetproposition

Tidigare har regeringen inför höstens budgetproposition för 2016 presenterat olika förslag på förändringar inom energiskatteområdet. Läs mer om det i mitt blogginlägg från den 8 april 2015.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln