Läs artikeln

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

En utredningsrapport som PwC gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att lastbilstrafiken betalar betydligt mer i skatt än kostnaderna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

Regeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas. Som ett första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ansökan kan nu göras om frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

Riksdagen har beslutat att den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning (minst 20 GWh per år) får godkännas som frivilligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på flygresor

Förslaget till skatt på flygresor som överlämnades till regeringen i onsdags har utformats som en skatt på kommersiella flygresor. Den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ändringar av beskattningen av solel

Regeringen presenterade i veckan ett nytt förslag för att förbättra skattesituationen för solel. Förslaget innebär att den producent som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslaget till skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror – detta gäller

Regeringen har föreslagit en ny skatt på kemikalier i viss elektronik och vissa vitvaror. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på kemikalier i viss elektronik – så är förslaget utformat

I höstbudgeten som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten föreslås konstrueras ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslagen från höstbudgeten som rör energiskatt

Det är stora förändringar på gång vad gäller hanteringen av energiskatt på el. Regeringen går bland annat vidare med tidigare aviserade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslag i den nya energiöverenskommelsen

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har den 10 juni 2016 ingått den så kallade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förbränningsskatt på avfall och en översyn av kväveoxidavgiften

Regeringen har beslutat att utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall och göra en översyn av kväveoxidavgiften. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ny fastighetstaxering för el och värmeproduktion

Regeringen tillsatte hösten 2014 en utredning för att göra en översyn av fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Miljöskatter och andra punktskatter i vårbudgeten för 2016 och budgeten för 2017

På miljöskatteområdet går regeringen vidare med ett antal olika förslag som redan har aviserats. Även för andra punktskatter såsom ...

Läs artikeln