5 tips för att förbättra hållbarhetsrapporten

tips_hållbarhetsrapportering ‹ Tillbaka till artiklarna

2017 var första året då större svenska företag och organisationer enligt årsredovisningslagen var skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. En ny rapport från PwC visar att många företag uppvisar stora brister i hållbarhetsrapporteringen och behöver utveckla sina rapporter. Här är 5 tips för att göra ett bra arbete!

Rapporteringskraven tolkas olika

I rapporten analyseras hållbarhetsrapporter från cirka 100 noterade och onoterade företag. Analysen visar att företagen kommit olika långt och att man tolkat de nya lagkraven på helt olika sätt. Många formella fel begås. Bland annat missar en stor del av företagen att publicera sin hållbarhetsrapport. Ofta saknas information om de obligatoriska områdena (miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption).
Riskbeskrivningar är många gånger bristfälliga och behöver utvecklas.

Vanliga misstag företag gör i hållbarhetsrapporteringen:

  • Hållbarhetsrapporten finns inte publicerad
  • Riskbeskrivningar saknas eller är otillräckliga
  • Bristfällig information kring mänskliga rättigheter och antikorruption
  • Förklaringar saknas när företaget inte redovisar fullständig information
  • Revisorsyttrandet har missats att bifogas rapporten

5 tips för att förbättra hållbarhetsrapporten:

  1. Gör en väsentlighetsanalys där ni identifierar affärskritiska risker och värdeskapande möjligheter och bygg rapporten kring dessa områden.
  2. Lägg krut på att skapa en röd tråd genom rapporten, med väsentlighetsanalysen som utgångspunkt för att rapporten ska vara lätt att ta till sig.
  3. Använd Agenda 2030 vid väsentlighetsanalys och i rapporteringen.
  4. Koppla tydligt resultatindikatorer till risker och möjligheter.
  5. Rapporten är styrelsens ansvar. Använd rapporteringen för att utveckla styrelsearbetet.
Läs också: Så kan Agenda 2030 ge nya affärsmöjligheter

En genomarbetad rapport ger nya perspektiv

När hållbarhetsrapporten brister riskerar företaget att tappa i förtroende bland kunder och medarbetare. Bristerna tyder på att bolagen inte gjort hemläxan och har dålig koll på de här frågorna. Har man istället en transparent och genomarbetad hållbarhetsrapport, kommer bolaget få nya perspektiv på risker och möjligheter med sin affärsmodell och kan därmed forma bättre strategier för långsiktig framgång.

Ladda ner rapporten 

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Störst risk för cyberattacker under sommaren - det här bör företagaren tänka på

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Jakob ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så kan IT stödja och utveckla företagets affärsplan

IT är en avgörande del av verksamheten och bör ses som en möjliggörare för att stödja och utveckla företagets affärsplan. Men innan du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så blir ditt bolag hållbart på riktigt

Familjeägda bolag bygger ofta på en stark värdegrund och hållbart företagande faller sig naturligt för många entreprenörer. Likväl kan ett ...

Läs artikeln